Collazione

Versione stampabilePDF version

B  = B523a
B' = B570bis
V  = V116
V' = V174
          
                                                                    Ordine coblas:

                                                                      BV: I, III, II;

                                                                     B'V': I, II, III.
 

 I,1 
 v.1
  B
  B'
  V 
  V'
  O vos  amigo  tan de coraçon
  O voss’amigo  tan de coraçon
  O vos  q migo tan de toratom                  -1
  O voss’amigo  tan de coraçon 
 
 I,2 
 v.2
  B
  B'
  V
  V'
      el  em vós seus olhos  e tam ben,         -1
  pon ele en vós seus olhos  e tan ben,
  pom el  em vós seus olhos  e tan ben,
  pon ele en vós seus olhos, eran  ben, 
 
 I,3 
 v.3
  B
  B'
  V
  V'
  par Deus, amigos,  que no                     -3
  par Deus, amiga,   que non sey eu quen   
  par Deus, e miqa*, que non -3
  par Deus, amiga,   que non sey eu quen 
 
 I,4 
 v.4
  B
  B'
  V
  V'
                         que non 
  o verá
que non entenda que non
    veia q   nom emtenda que no                 -2
  o verá
que non entenda que non 
 
 I,5 
 v.5
  B
  B'
  V
  V'
  pod’el poder aver d'aver praxer 
  pod’el poder aver d’aver prazer 
  pod’el poder aver d’aver prazer
  pod’el poder aver d’aver prazer  
 
 I,6 
 v.6
  B
  B'
  V
  V'
  de nulha ren senon de vos vee
  de nulha ren senon de vos veer.
  de nulha rem senon de vos veer.
  de nulha ren senon de vos veer. 
 
 II,1 
 v.7
  B
  B'
  V
  V'
  E quen len viver como el seus olhos pon         +1
  E quen ben vir   com’ el seus olhos pon
  E quen len viver tomo el seus olhos pon         +1
  E quen ben vir   com’ el seus olhos pon 
 
 II,2 
 v.8
  B
  B'
  V
  V'
  en vós, amiga, quando ante vós ven,
  en vós, amiga, quand’ ante vós ven,
  en vós, amiga, quando arae vós ven,              +1
  en vós, amiga, quand’ ante nós ven, 
 
 II,3 
 v.9
  B
  B'
  V
  V'
  se    non for con muy gran mengua de sém,
  se xi non for     mui mignado     de sén,
  se    non for con muy gram mengua de sém,
  se xi non for     mui minguado    de sén, 
 
 II,4 
 v.10
  B
  B'
  V
  V'
  entender poden muy bem del que rino              +1
  entender poden del mui ben que non
  entender poden muy ben del que non
  entender poden del mui ben que non 
 
 II,5 
 v.11
  B
  B'
  V
  V'
  pod’el poder aver ... ... ... ... ...
  pod’el poder aver d’aver prazer
  pod’el poder av.. ... ... ... ... ... 
  pod’el poder aver d’aver prazer                 
 
 II,6 
 v.12
  B
  B'
  V
  V'
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
 III,1 
 v.13
  B
  B'
  V
  V'
  E, quando el ven hu vós fodes, razon
  E, quand’ el ven hu vós sodes, razon
  E, quando el ven hu vós sodes  eos**
  E, quand’ el ven hu vós sodes, razon 
 
 III,2 
 v.14
  B
  B'
  V
  V'
  quer el catar qui se encobra, e ten
  quer el catar que s’ encobra, e ten
  quer el catar que se encobra  e ren
  quer el catin que s’ encobra, e ten 
 
 III,3 
 v.15
  B
  B'
  V
  V'
  que se cobre,  pero non lhe val val ren,          +1
  que s’encobre, pero non lhi val     ren,
  que s’encobre, pero non lhe val     pon
  que s’encobre, pero non lhi val     ren, 
 
 III,4 
 v.16
  B
  B'
  V
  V'
              olhos entenden que non                -3
  ca nos seus olhos entenden que non
  ta nos fros olhos entenden que non 
  ca vós seus olhos entender que non 
 
 III,5 
 v.17
  B
  B'
  V
  V'
  pod’el foder ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  pod’el po.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  pod’el poder ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  pod’el po.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
 III,6 
 v.18
  B
  B'
  V
  V'
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...