Collazione

Versione stampabilePDF version
 v.1   B
  V
  Sempr’eu, mha senhor, deseiey
  Sempr’eu, mha senhor, deseiey

 
 v.2   B
  V
  máys que al, e deseiarey,
  máys que al, e deseiarey,

 
 v.3   B
  V
  vosso ben que mui servid’ey,
  vosso ben que mui servid’ey,

 
 v.4   B
  V
  mays non con asperança
  mays non con asperanca

 
 v.5   B
  V
  d’aver de vós ben, ca ben sey
  d’aver de vós ben, ca ben sey

 
 v.6   B
  V
  que nunca de vós averey
  que nunca de vós averey

 
 v.7   B
  V
  senon mal e viltanca.
  senon mal e viltança.

 
 v.8   B
  V
  Desei’eu mui máys d’outra ren
  Desei’eu mui máys d'outra ren

 
 v.9   B
  V
  o que mi pequena prol ten,
  o que mi pequena prol ten,

 
 v.10   B
  V
  ca desei’aver vosso ben,
  ca desei’aver vosso ben,

 
 v.11   B
  V  
  mays non con asperança 
  mays non con asperança

 
 v.12   B
  V
  que aia do mal que mi ven
  que aia do mal que mi ven

 
 v.13   B
  V
  por vós nen galardon por én
  por vós nen galardon por én

 
 v.14   B
  V
  senon mal e viltança.
  senon mal e viltança.

 
 v.15   B
  V
  Desei’eu con mui gran razon
  Desei’eu con muj gran razon

 
 v.16   B
  V
  vosso ben, se Deus mi pardon,
  vosso ben, se Deus mi perdon,

 
 v.17   B
  V
  mui máys de quantas cousas son,
  muy máys de quantas cousas son,

 
 v.18   B
  V
  mays non con asperança
  mays non con asperança

 
 v.19   B
  V
  que sol coyde no coraçon
  que sol coyde no coraçon

 
 v.20   B
  V
  aver de vós por galardon
  aver de vós por galardon

 
 v.21   B
  V
  senon mal e viltança.
  senon mal e viltança.