Eusebi

Versione stampabilePDF version

I
   Farai un vers, pos mi sonelh
   e·m vauc e m'Estauc al solelh.
   Donnas i a de mal conselh,
      e sai dir cals:
cellas c'amor de cavalier tornon a mals.
 
II
   Donna no fai pechat mortal
   que ama cavalier leal;
   mas s'ama monge o clergal,
      non es raizo:
per dreg la deuri'hom cremar ab un tezo.
 
III
   En Alvergnhe, part Lemozi,
   m'en anei totz sols a tapi;
   trobei la moller d'en Guari
      e d'en Bernart;
saluderon mi simplamentz per san Launart.
 
IV
   La una·m diz en son latin:
   "O, Dieus vos salv, don pelerin:
   mout mi semblatz de belh aizin,
      mon escient:
mas trop vezem anar pel mond de folla gent."
 
V
   Ar auzires c'ai respondutz:
   ans no li diz ni ba ni butz,
   ni fer ni fust no ai mentaugutz,
      mas sol aitan:
"Babariol, babariol, babarian."
 
VI
   So diz n'Agnes a n'Ermessen:
   "Trobat avem q'anam queren:
   sor, per amor Deu, l'alberguem,
      qe ben es mutz,
e ja per lui nostre conselh non er sabutz."
 
VII
   La una·m pres sotz son mantel
   e mes m'en la cambra el fornel:
   sapchatz q'a mi fo bon e bel,
      e·l foc fo bos
et eu calfei me volentiers als gros carbos.
 
VIII
   A manjar mi deron capos,
   e sapchatz agui mais de dos,
   e no·i ac cog ni cogastros,
      mas sol nos tres;
e·l pans fo blancs e·l vins fo bos e·l pebr'espes.
 
IX
   "Sor, si aqest hom es ginhos
   ni laicha a parlar per nos,
   nos aportem nostre gat ros
      de mantement,
qe·l fara parlar az estros, si de re·nz ment."
 
X
   N'Agnes anet per l'enoios,
   e fo granz et ag loncz guinhos:
   e eu, can le vi entre nos,
      aig n'espavent,
qe a pauc no perdei l'amor e l'ardiment.
 
XI
   Quant aguem begut e manjat,
   eu mi despoillei per lor grat:
   destras m'Aporteron lo gat
      mal e felon:
la una·l tira del costat tro al tallon.
 
XII
   Per la coa de mantenen
   tira·l gat, et el escoisen:
   plajas mi feron mais de cen
      aquella vetz,
mas eu no·m mogra ges enquers qi m'ausizetz.
 
XIII
   Pos diz n'Agnes a n'Ermessen:
   "Mutz es, qe ben es conoissen:
   sor, del banh nos apareillem 
      e del sojorn."
.xli. jorn estei az aqel torn.
 
XIV
   Tant las fotei com auziretz:
   cen e qatre vint et ueit vetz,
   q'a pauc no·i romped mos corretz
      e mos arnes;
e no·us pues dir lo malaveg tan gran m'en pres.
 
XV
   Monet, tu m'iras al mati,
   mo vers porteras el borsi
   dreg a la molher d'en Guari
      e d'en Bernat,
e diguas lor que per m'amor aucizo·l cat.