Bond

Versione stampabilePDF version

I
Farai un vers, pos mi sonelh,
e·m vauc e m'estauc al solelh.
Donnas i a de mal conselh,
    e sai dir cals:
cellas c'amor de cavalier
    tornon a mals.
 
II
Donna non fai pechat mortal
qe ama cavalier leal,
ams si es monges o clergal
    non a raizo!
Per dreg la deuria hom cremar
    ab un tezo.
 
III
En Alvergnhe, part Lemozi,
m'en anei totz sols a tapi;
trobei la moiller d'en Guari
    e d'en Bernart;
saluderon mi sinplamentz
    per Sant Launart.
 
IV
La una·m diz en son latin:
"O, Dieus vos salv, don pelerin;
mout mi senblatz de belh aizin,
    mon escient,
mas trop vezem anar pel mond
    de folla gent."
 
V
Ar auzires c'ai respondutz:
anc no li diz ni ba ni butz,
ni fer ni fust no ai mentagutz,
    mas sol aitan:
"Babariol, babariol,
    babarian."
 
VI
So diz n'Agnes a n'Ermessen:
"Trobat avem qe anam qeren;
sor, per amor Deu l'alberguem,
    qe ben es mutz
e ja per lui nostre conseilh
    non er sabutz."
 
VII
La una·m pres sotz son mantel
e mes m'en la cambr'al fornel;
sapchatz q'a mi fo bon e bel,
    e·l focs fo bos,
et eu calfei me volentiers
    als gros carbos.
 
VIII
A manjar mi deron capos --
e sapchatz, agui mais de dos! --
e no·i ac cog ni cogastros
    mas sol nos tres;
e·l pans fo cautz e·l vins fo bos
    e·l pebr'espes.
 
IX
"Sor, s'aqest hom es enginhos
ni laissa a parlar per nos,
nos aportem nostre gat ros
    de mantenent,
qe·l fara parlar az estros
    si de re·nz ment."
 
X
N'Agnes anet per l'enoios
e fo granz et ag loncz guinhos
et eu, can lo vi entre nos,
    aig n'espavent,
qe a pauc non perdei l'amor
    e l'ardiment.
 
XI
Qant aguem begut e manjat,
eu mi despoillei per lor grat;
detras m'aporteron lo chat
    mal e felon;
la una·l tira del costat
    tro al tallon.
 
XII
Per la coa de mantenen
tira lo quat e l'escoisen;
plaias mi feron mais de cen
    aqella ves;
mas eu non mogra lengua ges
    qi m'ausizes!
 
XIII
So diz n'Agnes a n'Ermessen:
"Mutz es, qe ben es conoissen;
sor, del bainh nos apareillem
    e del sojorn."
Ueit jorn ez ancar m'en estei
    az aqel torn.
 
XIV
Tant las fotei com auziretz:
cen e quatre vint et ueit vetz!
qe a pauc no·i rompet mos conretz
    e mos arnes,
e no·us pues dir lo malaveig
    tan gran m'en pres.
 
XV
E no·us sai dir lo malaveig
    tan gran m'en pres.