Jeanroy

Versione stampabilePDF version

I
Farai un vers, pos mi somelh,
e·m vauc e m'estauc al solelh.
Domnas i a de mal conselh,
   e sai dir cals:
cellas c'amor de cavalier
   tornon a mals.
 
II
Domna fai gran pechat mortal
qe no ama cavalier leal;
mas si es monges o clergal,
   non a raizo:
per dreg la deuri' hom cremar
   ab un tezo.
 
III
En Alvernhe, part Lemozi,
m'en aniey totz sols a tapi:
trobei la moller d'en Guari
   e d'en Bernart;
saluderon mi simplamentz
   per sant Launart.
 
IV
La una·m diz en son latin:
"E Dieus vos salf, don pelerin:
Mout mi semblatz de bel aizin,
   mon escient;
mas trop vezem anar pel mon
   de folla gent."
 
V
Ar auzires qu'ai respondut;
anc no li diz ni bat ni but,
ni fer ni fust no ai mentaugut,
   mas sol aitan:
"Babariol, babariol,
   Babarian."
 
VI
So diz n'Agnes a n'Ermessen:
"Trobat avem que anam queren.
Sor, per amor Deu, l'alberguem,
   qe ben es mutz,
e ja per lui nostre conselh
   non er saubutz."
 
VII
La una·m pres sotz son mantel,
menet m'en sa cambra, al fornel.
Sapchatz qu'a mi fo bon e bel,
   e·l focs fo bos,
et eu calfei me volentiers
   als gros carbos.
 
VIII
A manjar mi deron capos,
e sapchatz ac i mais de dos,
e no·i ac cog ni cogastros,
   mas sol nos tres,
e·l pans fo blancs e·l vins fo bos
   e·l pebr' espes.
 
IX
"Sor, aquest hom es enginhos,
e laissa lo parlar per nos:
nos aportem nostre gat ros
   de mantenent,
qe·l fara parlar az estros,
   si de re·nz ment."
 
X
N'Agnes anet per l'enujos,
e fo granz et ag loncz guinhos;
et eu, can lo vi entre nos,
   aig n'espavent,
q'a pauc non perdei la valor
   e l'ardiment.
 
XI
Qant aguem begut e manjat,
eu mi despoillei a lor grat.
Destras m'aporteron lo gat
   mal e felon;
la una·l tira del costat
   tro al tallon.
 
XII
Per la coa de mantenen
tira·l gat et el escoissen:
plajas mi feron mais de cen
   aqella ves;
mas eu no·m mogra ges enguers,
   qui m'ausizes.
 
XIII
"Sor, diz n'Agnes a n'Ermessen,
mutz es, qe ben es conoissen;
sor, del banh nos apareillem
   e del sojorn."
Ueit jorns ez encar mais estei 
   en aquel forn.
 
XIV
Tant las fotei com auzirets:
cen e quatre vint et ueit vetz,
q'a pauc no·i rompei mos coretz
   e mos arnes;
e no·us puesc dir lo malaveg,
   tan gran m'en pres.
 
XV
Ges no·us sai dir lo malaveg,
   tan gran m'en pres.