Pos de chantar m'es pres talenz

Versione stampabilePDF version

BdT 183,10.

Mss:  C 230, Da 190, I 142, K 128, N 230 (227), N 234 (231), R 8, a2 463.

Metrica: 08a 08a 08a 04b. Vers di 10 coblas singulars di 4 versi, seguite da una tornada di 2.

Edizioni: Jeanroy 1913, p. 26; Pasero 1973, p. 267; Bond 1982, p. 40; Jensen 1983, p. 298; Eusebi 1995, p. 79.