Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

[f. 232ra]

                       coms de peytiu\s/.
E     N aluernhe part lemozi.
       men aniey totz sols a ta
       pi. trobey la moler den
       guari. e den bernart. sa-
luderon me francamen. per sanh
Aujatz ieu que lur         [launart.​
respozi. anc fer ni fust noy me(n)
taugui. mas que lur dis aital
lati. tarrababart. marrababelio
riben. saramahart.
So dis nagnes e nermessen. tro-
bat auem quanam queren. al-
berguem lo tot plan e gen. que
ben es mutz. e ia per el nostre se
cret. non er saubutz.

[f. 232rb]

La unam pres sotz so mantelh.
(et) ami fon mout bon e belh. me-
neron men a lur fornelh. el foc
fom bo. (et) ieu calfei me uolu(n)tiers
al gros carbo.
Amanjar me deron capos. el
pan fon cautz el uin fon bos. (et)
ieu dirney me uolentos. fort
(et) espes. (et) anc sol noy ac coguas
tro. mas quan nos tres
Sor aquest hom es enginhos.
e laissa son parlar per nos. a
portatz lo nostre cat ros. tost
e corren. que lin fara dir ueri-
tat. si de res men.
Quant ieu ui uengut lenujos.
grans ac los pels fers los guinhos.
ges son solas no mi fon bos. totz
mespauen. ab pauc no per diey
mas amors. elardimen.
Quan aguem begut e man-
iatdespulley ma lur volu(n)tat.
derreire ma porterol cat. mal
fello. (et) escorgeron me del
captro al talo.
Per la coal pres nermessen.
tira el cat escoyssenplaguas
me feyron mays de cenaquel
la uescoc me mas ieu per tot
aquo. nom mogui ges.
Nofeyra qui maucizes. en
tro que pro fotut agues. am
be dos quayssi fon empres. a
mon talenans uuelc mais
sufrir la dolor. el greu turmen.
Aitan fotey cum auziretz .c.
quatre .xxviii. uetzab pauc
nom rompet mos corretz. e
mos arnes. e uenc men trop
gran malauegtal mal me fes

[f. 232vc]

Monet tu miras al mati. mo
uers portaras el borssi. dreg a
la molher den guari. e den ber
nat. e diguas lor que p(er) mamor
aucizol cat.