Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
  [...............................] mbaut
  [.......................] daure(n)ca.
  [.............................] rs atras
  [...............................] ir. mer
  [................................] os los
  [................................] els co -
  [.............................] z. quieu
  [...........................] mido(n)s
  [..............................] dolens.
  [................................] m cuy -
  gey [........................] . e pus
  sai etz ami uengutz. chanta
  rai sim nai estat mutz. que
  non uuelh remaner cofes.
  M out uos dei lauzar egra -
  zir. quar anc uos uenc cor
  ni talens. de saber mos cap -
  tenemens. e uuelh quen sap -
  chatz alques dir. e ia lauers
  nom siaescutz. sieu suy auols
  ni recrezutz. que pel uer no(n)
  passetz ades.
  Q uar qui per auer uol me(n)tir.
  aquelh lauzars es blasiname(n)s.
  e torn en mals essenhamens.
  es fai als autres escarnir. non
  es en digz bos pretz sauputz.
  mais als fagz es reconogutz. e
  pels fagz uen lo digz apres.
  P er mi meteys uoletz auzir.
  quals suy o drutz er clau las -
  dens. ades pueja mos pessame(n)s.
  on pus de pren en cossir. e dic uos
  ben quieu no suy drutz. tot per -
  so quat no suy uolgutz. mas be(n)
  am sol midons mames.

  P eire rogier cum puesc sufrir.
  quades am aissi solamens. mera -
  uil me siesc uius dauens. en -
  aissim fai midons murir. sieu
  muer per lieys farai uertutz. p(er)
  quem platz que si fos perdutz.
  dreg agra que plus mazires.
  A ral uen en cor quem azir. mas
  ia fo quer autres sos sens. quai -
  tals es sos captenemens. p(er)
 qieu
  ley dey totz temps grazir. sol pel
  ben quem ues escazutz. ia mais
  nom neschazes salutz. li dey tos -
  temps estar als pes.
  E sim uolgues tan cossentir. q(ue)
  tostemps fos sos endendens. ab
  belhs digz nestera iauzens. e fe -
  ram senes fag iauzir. e deurian
  esser crezutz. quieu non quier
  tan ian fos crezutz. mas dun bo(n)
  respieg don uisques.
  B on respieg daut bas son cazuz.
  e si nom recep sa uertutz. p(er) cossel
  li do quem pendes.