Ar no sui ges mals et astrucs

Versione stampabilePDF version

BdT 389,14

Mss.: A 37, C 196, Da 182, I 145, K131, N² 15, R 7, a¹ 206 = Raimbaut d'Aurenga; N 250 = anonimo.

Metrica: a8 b8 b8 b8 b8 b8 (Frank 657:1). Vers di 7 coblas singulars di 6 versi, seguite da una tornada di 2.

Edizioni: Pattison 1952, p. 187.