Pos tals sabers mi sors e·m creis

Versione stampabilePDF version

BdT 389,36

Mss.: A 35, C 198 e 201, Da 182, Dc 256, G 88, I 145 e 147, K 131 e 132, L 62, M 136, N² 15, R 7, U 124, a¹ 186, d 241 = Raimbaut d'Aurenga; X 88 = anonimo.

Metrica:a8 b8 a8 c8 c7' c7' d8 c7' (Frank 377:2). Vers di 7 coblas unissonans di 8 versi, seguite da 2 tornadas di 4.

Melodia: ms. X (A B C D B' C' E F).

Edizioni: Bartsch - Koschwitz 1904, col. 69; Pattison 1952, p. 195.