Parliers ... en chan

Versione stampabilePDF version

BdT 389,33

Ms.: E 178 = Raimbaut d'Aurenga.

Metrica: a7' b7 b7 c7' d7' e7 b7 b7 (Frank 756:1). Vers di 6 coblas unissonans di 8 versi, seguite da una tornada di 2.

Edizioni: Appel 1890, p. 261; Pattison 1952, p. 181.