Collazione

Versione stampabilePDF version
  
  
  
  
  I, 1
  v. 1

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  Peire Rotgier, a trassaillir
  [.........] rs, a tras[..]ir
  Peire Rogiers, a trasaillir
  
  [...] Rotgier, [...]saillir
  Peire Rogiers, a trassaillir
  Peire Rogiers, a trasaillir
  Peire Rugier, a trassillir

 
  
  
  
  
  I, 2
  v. 2

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  m'er per vos los digz e·ls covenz,
  m'er [...]os los [..] e·ls co[.]z
  m'er per vos los diz e·ls covenz
  
  
[..] per vos [...]gz e·ls co[..]s
  m'er per vos los ditz e·ls covenz
  m'er per vos los ditz e·ls covenz
  m'er per vos los diz el convenz

 
  
  
  
  
  I, 3
  v. 3

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  qua aic a midonz, totz dolens, 
  qu'ieu [...] midons, [...] dolens,
  qu' aic a midonz toz dolenz,
  
  qu'ieu [...] midons [...] olens,
  qu'eu ai a midonz, totz dolenz,
  qu'ieu ai a midonz totz dolenz,
  q'ieu si a midonz toz dolens,

 
  
  
  
  
  I, 4
  v. 4

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  de chantar qie·m cuidiei soffrir.
  [...] m cuygey [...].
  de chantar qe·m cugei soffrir.
  
  [...] hantar [...] cugei su [...].
  de chantar que·m cugei soffrir.
  de chantar que·m cugei soffrir.
  de chantar qe·m cuigei sofrir.

 
  
  
  
  
  I, 5
  v. 5

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  E pois sai etz a mi vengutz,
  E pus sai etz a mi vengutz,
  
E puois sai n'est a mi vencuz,
  
  E pos sai [...] a mi ven [...] utz,
  E pois sai n'est a mi vengutz,
  E puois sai n'est a mi vengutz,
  E pos sai n'es a mi venguz,

 
  
  
  
  
  I, 6
  v. 6

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  cantarai, si n'ai estar mutz,
  
chantarai, si·m n'ai estat mutz,
  
cantarai si n'ai estat muz,
  
  [...]
  chantarai, si n'ai estar mutz,
  chantarai, si n'ai estat mutz,
  chanterai si n'ai estat muz,

 
  
  
  
  
  I, 7
  v. 7

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  q'ieu non vuoill remaner confes.
  que non vuelh remaner cofes.
  
qe non voill romaner confes.
  
  que [...]
  que non voill romaner confes.
  que non voill romaner confes.
  qe non vuilh remaner confes.

 
  
  
  
  
  II, 1
  v. 8

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
 
  Mout vos dei lauzar e grazir
  
Mout vos dei lauzar e grazir
  Mout vos dei lauzar e grazir
  
  [...] 
  Mout vos dei lauzar e grazir
  
M
out vos dei lauzar e grazir
  Mout vos dei lauzar e grazir

 
  
  
  
  
  II, 2
  v. 9

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  car anc vos venc cors ni talens
  
quar anc vos venc cor ni talens
  car anc vos venc cors ni talenz,
  
  quar anc vos venc cor ni talens
  car anc vos venc cors ni talenz
  car anc vos venc cors ni talenz
  qar anc vos venc cor ni talenz

 
  
  
  
  
  II, 3
  v. 10

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K 
  U

 
  
  de saber mos chaptenemens,
  
de saber mos captenemens,
  de saber mos captenemenz,
  
  de saber mos captenemens,
  de saber mos captenemenz,
  de saber mos chaptenemenz,
  de vezer mos captenimens
,

 
  
  
  
  
  II, 4
  v. 11

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  e vuoill qe·m sapchatz alqes dir;
  
e vuelh que·n sapchatz alques dir;
  e voill qe·m sapchaz alques dir;
  
  
e vueill que·n sapchatz alques dir;
  
e voill que·m sapchatz alques dir;
  e voill que·m sapsatz alques dir;
  
e voilh qe·
m sapchaz alqer dir;
 
  
  
  
  
  II, 5
  v. 12

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  e ia l'avers no·m sia escutz,
  
e ia l'avers no·m sia escutz,
  e ia l'avers no·m si' escuz,
  
  qa l'avers nous si' escutz,
  e ia l’avers non si’ escutz
  e ia l'avers non si' escutz,
  e ia l'aver non si'a escuz,

 
  
  
  
  
  II, 6
  v. 13

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  s'ieu sui avols ni recresutz,
  
s'ieu suy avols ni recrezutz,
  si en son avols ni recrezuz,
  
  s'ieu soi avols ni recrezutz,
  si en son avols ni recrezutz,
  si en son avols ni recrezutz,
  s'en sui avols ni recresuz,

 
  
  
  
  
  II, 7
  v. 14

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  que pel ver non passetz ades.
  
que pel ver non passetz ades.
  qe pel ver non passaz ades.
  
  que pel ver non pases ades.
  que pel ver non passe ades.
  que pel ver non passe ades.
  que pel ver non passez ades.

 
  
  
  
  
  III, 1
  v. 15

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  Car qui per aver vol mentir,
  
Quar qui per aver vol mentir,
  Qar qui per aver vol mentir,
  Qar qui per aver vol mentir,
  Quar qui per aver vol mentir,
  
Car qui per aver vol mentir,
  Car qui per aver vol mentir,
  
C
ar qi per aver vol mentir,
 
  
  
  
  
  III, 2
  v. 16

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  aquel lauzars es blasmamens
  
aquelh lauzars es blasinamens
  aquel lauzars es blasmamenz
  aqel lauzars es blasmamenz
  aquel lauzars es blasmamens
  aquel lauzars es blasmamenz
  aquel lauzars es blasmamenz
  aquel lausar es blasmamens

 
  
  
  
  
  III, 3
  v. 17

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  e tortz e mals enseignamens,
  
e torn en mals essenhamens,
  e torz e mals enseingnamenz,
  e tortz e mals ensegnamenz, 
  e tortz e mal ensenhamens,
  e tortz e mals enseingnamenz,
  e torz e mals enseingnamenz,
  et es trop mals ensegnamens

 
  
  
  
  
  III, 4
  v. 18

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  e fa·n als autres escarnir;
  
es fai als autres escarnir;
  
e fai·n als altres escarnir;
  e fais n als autres escharnir;
  e fas n'als autres escarnir;
  e fai·n als autres escarnir;
  
e fai·n als autres escarnir;
  
e fas vas lagent escarnir;
 
  
  
  
  
  III, 5
  v. 19

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
 
  q'en dich non es bos pretz saubutz,
  
non es en digz bos pretz sauputz,
  q'en dig non es bos prez saubuz,

  q'en ditz non es bos prez saubutz, 
  
qu'en dig non es bos pretz saubutz,
  qu'en dig non es bos prez saubutz,
  qu'en dig non es bos pretz saubutz,
  greu er en diz bos faiz saubuz,

 
  
  
  
  
  III, 6
  v. 20

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  mas el faich es puois conogutz,
  
mais als fagz es reconogutz,
  mas els faiz es puois conoguz,
  mas el s faitz es m coneguz, 
  
mas e·ls faitz e si conegutz,
  mals els fatz e si conogutz,
  
mals el s fatz e si conoguz,
  
mas per fach est tost conoguz,
 
  
  
  
  
  III, 7
  v. 21

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  e pelz faitz veno il dich apres.
  e pels fagz ven lo digz apres.
  e pels faiz veno·ill dig apres.
  e pels faitz veno il dich appres.
  e pels faitz veno·ls digz apres.
  e pels fatz veno·l ditz apres.
  e pels fatz veno·l ditz apres.
  
e per fag ven lo dir apres.
 
  
  
  
  
  IV, 1
  v. 22

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  Per me voletz mon nom auzir,
  Per mi meteys voletz auzir,
  
Per me volez mon nom auzir,
  
  
Per me voletz mon nom auzir,
  Per me voletz mon nom auzir,
  
Per me voletz mon nom auzir
  
Pe
r mi volez mon non auzir,
 
  
  
  
  
  IV, 2
  v. 23

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  cals son, o drutz... er clau las dens,
  quals suy, o drutz... er clau las dens,
  cals son, o druz... er clau las denz,
  
  cal soi, ho drut... ar clau las dens,
  cal son, o drutz... e clau las denz,
  cal son, o drutz... et clau las denz,
  cal son, o druz... er clau las denz,

 
  
  
  
  
  IV, 3
  v. 24

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  c'ades poia mos pessamens,
  ades pueja mos pessamens,
  c'ades poia mos pessamenz,
  
  c'ades pueia mos pessamens,
  c'ades puoia mos pessamenz,
  c'ades puoia mos pessamenz,
  qa des pueia mos pensamens,

 
  
  
  
  
  IV, 4
  v. 25

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  on plus de prion m'o conssir;
  on pus de pren en cossir;
  on plus de preon me conssir;
  
  on plus de prion m'o consir;
  on plus de preon m'o conssir;
  on plus de preon m'o conssir;
  plus de prion e m'on consir;

 
  
  
  
  
  IV, 5
  v. 26

 
  
  A 
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  ben vuoill sapchatz que non sui drutz
  e dic vos ben qu'ieu no suy drutz
  ben voill sapchaz que non son drutz
  
  ben vueill sapchatz que no soi drutz
  ben voill sapchatz que non son drutz
  ben voill sapchatz que non son drutz
  ben voilh sapchaz qe non son druz

 
  
  
  
  
  IV, 6
  v. 27

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  tot per so car non sui volgutz,
  tot per so quat no suy volgutz,
  tot per so que non son volguz,
  
  tot per so quar non soi volgutz,
  tot per so que non son volgutz,
  tot per so que non son volgutz,
  per o qan car non son volgutz,

 
  
  
  
  
  IV, 7
  v. 28

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  mas ben am, sol midonz m'ames.
  mas ben am, sol midons m'ames.
  mas ben am, sol midonz m'ames.
  
  mas ben am, sol midons m'ames.
  mas ben am, sol mi donz m'ames.
  mas ben am, sol midonz m'ames.
  mas ben am, sol midonz m'ames.

 
  
  
  
  
  V, 1
  v. 29

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  Peire Rotgier, cum puosc sofrir
  Peire Rogier, cum puesc sufrir
  [...] eire Rogier, com puosc soffrir,
  
  Peire Rotgier, com puesc sufrir
  Peire Rogiers, con posc sofrir
  Peire Rogiers, con puosc sofrir
  Peire Rugier com puesc sofrir

 
  
  
  
  
  V, 2
  v. 30

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  qez eu am aissi solamens?
  quades am aissi solamens?
  qez eu am aissi solamenz?
  
  que ieu am aisi solamens?
  quezi eu am aissi solamenz?
  quez eu am aissi solamenz?
  q'eu am aisi solamens?

 
  
  
  
  
  V, 3
  v. 31

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  meravill me si viv de vens;
  meravil me siesc vius da vens;
  meraveill me suv de venz;
  
  meravill me siesc viv da vens;
  meraveill me si viv de venz;

  meraveil me si viv de venz;
  meraveillj me ses avinens;

 
  
  
  
  
  V, 4
  v. 32

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  tortz er si·m fai midonz morir.
  
en aissi·m fai midons murir.
  torz es si
·m fai midonz morir.
  
  tortz es si·
m fai midons murir.
  totz es si·m fai mi donz morrir.
  
totz es si·m fai midonz morrir.
  tort ai si·
m fai midons morir.
 
  
  
  
  
  V, 5
  v. 33

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  S'ieu muor per liei farai vertutz,
  S'ieu muer per lieys farai vertutz,
  S'ieu muor per lei farai vertuz,
  
  S'ieu muer per leis farai vertutz,
  S'ieu muor per lei farai vertutz,
  S'ieu muor per lei farai vertutz,
  S'eu muer per leis farai vetuz,

 
  
  
  
  
  V, 6
  v. 34

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  per que eu cre, si fos perdutz,
  per que·m platz que, si fos perdutz,

  
per q'eu cre que, si fos perduz,
  
  per qu'ieu cre que, si fos [...],
  per qu'eu cre si fos perdutz,
  per qu'eu cre que, si fos perdutz,
  per q'eu cre qe, si fos perduz,

 
  
  
  
  
  V, 7
  v. 35

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  dreitz fora que puois mi nogues.
  dreg agra que plus m'azires.
  drez fora que puois mi noges.
  
  fora que plus [...].
  dreigs fora que pois me noges.
  dregs fora que puois me noges.
  dreiz fora qe plus me noges.

 
  
  
  
  
  VI, 1
  v. 36

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  Era il ven en cor que m'azir,
  Ara·l ven en cor que m'azir,
  
Era ill ven en cor que m'azir,
  
  Ara ill u [...]
  Era·l ven en cor que m’azir,
  
Era·l ven en cor que m'azir,
  Era·
l ven en cor que m'aizir,
 
  
  
  
  
  VI, 2
  v. 37

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  mas ia fo q'er'autres sos sens
  mas ia fo qu'er' autres sos sens
  mas si fon q'er'autres sos senz
  
  
[...] qu'er'aut [...]
  
mas ia fon qu'er'autres sos senz
  mas ia fon qu'er'autres sos senz
  mas ian fan q'er'autres sos sens

 
  
  
  
  
  VI, 3
  v. 38

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  c'aitals, es sos entendemens,
  qu'aitals es sos captenemens,
  c'aitals, es sos entendemenz,
  
 
 [...] demens,
  
c'aitals, es sos entendemenz,
  c'aitals, es sos entendemenz,
  q'aitals es sos entendimens,

 
  
  
  
  
  VI, 4
  v. 39

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  per q'ieu li dei totz temps servir,
  per q'ieu ley dey totz temps grazir,
  per qu'ieu li dei toz temps servir,
  
  
  per qu'eu li dei tot temps servir,
  per qu'ieu li dei tot temps servir,
  per q'eu li dei toz temps grazir,

 
  
  
  
  
  VI, 5
  v. 40

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  pel ben qe·m n'es escazegutz;
  sol pel ben que·m v'es escazutz;
  
pel ben qe·m n'es escazeguz;
  
  pel be q [...]
  pel ben qu'eu n'es escazegutz;
  
pel ben qe·m n'es escazegutz;
  
pel ben qe·m n'es escaeguz;
 
  
  
  
  
  VI, 6
  v. 41

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  ja no m'en vengues mais salutz,
  
ia mais no·m n'eschazes salutz,
  
jamais no m'en vengues saluz,
  
  mauens [...]
  jamais no m'en vengues salutz,
  ja mais no m'en vengues salutz,
  jamais non na venges saluz,

 
  
  
  
  
  VI, 7
  v. 42

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  li dei totz temps estar als pes.
  li dey tos temps estar als pes.
  li dei toz temps estar als pes.
  
  als pes. [...]
  li dei tos temps estar al pes.
  li dei tos temps estar al pes.
  li dei toz temps estar als pes.

 
  
  
  
  
  VII, 1
  v. 43

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  Si·m volgues sol tant cossentir
  E si·m volgues tan cossentir
  
Si·m volgues sol tant consentir
  
  Si·
m u [...]
  Si·m volgues sol tan consentir
  
Si·m volgues sol tan consentir
  
Sj·
m volgues dai tan consentir
 
  
  
  
  
  VII, 2
  v. 44

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I 
  K
  U

 
  
  q'ieu fos totz temps sos entendens,
  que tos temps fos sos endendens,
  q'eu fos toz temps sos entendenz,
  
  [...] fos tost [...]
  qu'eu fos tos temps sos entendenz,
  
qu'eu fos tos temps sos entendenz,
  qe fos toz temps sos entendenz,

 
  
  
  
  
  VII, 3
  v. 45

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  ab bels digz n'estera gauzens,
  ab belhs digz n'estera iauzens,
  ab bels diz n'estera iauzenz,
  
  
[....] n'estera [...]
  ab bels ditz n'estera iauzenz,
  
ab bels ditz n'estera iauzenz,
  a bel diz n'estera iauçens,

 
  
  
  
  
  VII, 4
  v. 46

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  e feira·m sos faitz esgauzir;
  e fera·m senes fag iauzir;
  e fera·
m sos faiz esiauzir;
  
  [...] 
auzir;
  e fera·m sos fatz esiauzir;
  
e fera·m ses fatz esiauzir;
  e fera·m sos prez esiauzir;

 
  
  
  
  
  VII, 5
  v. 47

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  e degra·m ben esser cregutz,
  e deuria·n esser crezutz,
  
e degra·m ben esser creguz,
  
  nd dic [...]
  
e degra·m ben esser creguz,
  
e degra·m ben esser cregutz
  
e degra·n ben esser creguz,

 
  
  
  
  
  VII, 6
  v. 48

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  
  qu'ieu non quier tan ian fos crezutz
  
  
  
  
  
  
q'eu non dic tant qe·m fos creguz

 
  
  
  
  
  VII, 7
  v. 49

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  mais del Bon Respieich don visques.
  mas dun Bon Respieg don visques.
  mas del Bon Respeig don visqes.
  
  Bon Respe [...]
  
mas del Bon Respieg don visques.
  
mas del Bon Respeig don visques.
  
mas dum Bel Respet qe·m visqes.

 
  
  
  
  
  VIII, 1
  v. 50

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  Bon Respieich, d'aut sui bas cazutz,
  Bon Respieg, d'aut bas son cazuz,
  Bon Respeiz, d'aut son bas cazuz,  
  
  
Lonc re [...]
  
Bon Respieg, d'aut son bas cazutz,
  Bon Respieg, d'aut son bas cazutz,
  Bon Respeit, d'aut bas son cauz,

 
  
  
  
  
  VIII, 2
  v. 51

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  e si no·m ereb sa vertutz,
  e si no·m recep sa vertutz,
  
e si no·m ereb sa vertuz,
  
 
 [...] non er al [...]
  e si no·m ereb sa vertutz,
  
e si no·m ereb sa vertutz,
  e si no
·n era sa vertuz, 

 
  
  
  
  
  VIII, 3
  v. 52

 
  
  A
  C
  D
  Dc
  E
  I
  K
  U

 
  
  per conseil li don qe·m pendes.
  per cossel li do que·m pendes.
  
per conseill li don qe·m pendes.
  
  
[...] qe·m pende [...]
  per conseill li don que·m perdes.
  
per conseill li don que·m perdes.
  
per conseilh li don qe·m pengues.