Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
     
    
  A chantar mer de so quieu no uolria. mot mi rancur
  
  de leys cuy soy amia. car yeu lam mays de nulha res
  
  q(ue) sia. e nom ual merces ni cortezia. ni ma beutatz ni
  
  mos pretz ni mos sens. queu aissi suy enganade traya.
                                                           Da com conort
                                                            car anc no fis fa
  com degresser silh fos desauinens. lhe(n)sa. amicx uas
  uos e nulha captene(n)sa. ans uos am mays no fes seguis
  ualensa. e platz mi mot quieu del amar uos uensa. lo
  meus amicx car es lo pus uale(n)s. mi faytz erguelh en ditz
  (et) en parue(n)sa.  e si es uos francx uas totas autras gens.
  Merauilh me co(m)z uostre cors serguelha. amicx ues me
  p(er) cay razo(n) q(em) duelha. no(n) es ies dretz cautramor uos
  me tuelha. p(er) nulha re queus dia nius acuelha. e me(n)bre uos 
  cals fol comensamens. de nostramor ia domidieus non
  uuelha q(e)n ma colpa sial departimens. Proesa gra(n)s q(e)l
  uostre cors sayzina. e lo rics pretz cavetz me(n) atayna. cu
  na no(n) say lo(n)dana ni uezina. si uol amar ues uos no(n) si
  a clina. mas uos amicx es be(n) ta(n)t conoyse(n)tz. q(ue) be(n) deuetz
  conostre la pus fina e me(n)breus del nostre couinens.
  Valer mi deu mos pretz e mos paraties. e ma beutatz
  e pus mos fis coraties. p(er) qieu uos ma(n) lay o(n) vostrosta
  Ies. esta chanso que me sia mesaties. e uuelh sab lo
  meus bels amicx ge(n)s. p(er) q(ue) mestatz ta(n) fels ni tan salua
  ies. no say si ses erguelh o mals tale(n)s. Mas aytan
  uuielh queus dial mesaties. q(ue) trop derguelh fay mal a
  mantas gens