Cil qui d'Amours me conseille

Versione stampabilePDF version

Linker 65,17; RS 565=567

Mss.: C 38, K 55, M 34, Me, N 16, P 1, X 44 = Gace Brulé; G 2, H 228, L 48, Mel. ii, O 26, R 113, tr 2, U 55, V 28, Viol. 1266 = anonimo.

Metrica: a7' b7 a7' b7 c7' d7 c7' c7' d7 d7 (MW 1262,3). Chanson di 5 coblas unissonans di 10 versi, seguite da 2 tornadas di 6 e 4 versi.

Edizioni: Huet 1902, p. 8; Petersen Dyggve 1951, p. 298.