Quant bone dame et fine Amours me prie

Versione stampabilePDF version

Linker 65,60; RS 1198

Mss.: K 71, M 30, N 25, P 12, T 166, X 54 = Gace Brulé; L 53, O 111, V 34, Viol. 191 = anonimo.

Metrica: a10' a10' a10' b6 b6 b6 a6' a10' (MW 218,1). Chanson di 5 coblas unissonans di 8 versi, seguite da una tornada di 5.

Edizioni: Huet 1902, p. 123 (pièce douteuse); Petersen Dyggve 1951, p. 264.