Ausi com l'unicorne sui

Versione stampabilePDF version

a cura di Emanuele F. Di Meo

Linker 240,3; RS 2075.

Manoscritti: C 9 = Pierre de Gant; a 7 (Aussi com unicorne sui), K 29, T 13 (Ausi com unicorne …), X 26 (Ausi conme unicorne sui) = Roi de Navarre; R 38 = Thibaut Roi de Navarre; olim in A 129[152], olim in B 1, olim in F 131, Mt 75 (Einsi com unicorne sui), O 1, S 230, U 125, V 15 (Ausi conme unicorne …), Z 2 (Aussi com unicorne …) = anonimo. Rubrica in CKRTXa (C: Pieres de Gans; KTXa: Li rois de Navarre; R: Tiebaut roy de Navarre). Notazione musicale in FKMtORVXZa.

Metrica: a8 b8 b8 a8 c8 c8 b8 d8 d8 (1425,2). Chanson di 5 coblas doblas di 9 versi, seguite da una tornada di 3. Rime: -ui, -ors, -us (a); -ant / -ent, -iers, -er (b); -oir, -i, -ès (c),
  
Edizioni: la Ravallière 1742, p. 70; Dinaux 1837-1863, II, p. 343; Tarbé 1851, p. 4; Scheler 1876, I, p. 144; Bartsch – Horning 1887, col. 381; Beck 1908, p. 73/191; Voretzsch 1921, p. 113; Wallensköld 1925, p. 112; Bossuat 1936, p. 59; Beck 1937, p. 1; Spaziani 1957, p. 51; Spaziani 1954, p. 87; Cremonesi 1955, p. 194; Chastel 1959, p. 474; Gennrich 1962, p. 1; Toja 1966, p. 403; Maillard 1967, p. 71; Mary 1967, p. 354; Anglès 1973, p. 62; Goldin 1973, p. 466; van der Werf 1979, p. 290; Rosenberg – Tischler 1981, p. 339; Baumgartner – Ferrand 1983, p. 98/403; Brahney 1989, p. 102; Tischler 1997, § 1184; Rosenberg – Switten – Le Vot 1998, p. 307; Callahan – Grossel – O’Sullivan 2018, p. 466; Di Meo 2020, p. 19.