Toja

Versione stampabilePDF version

I.
Autet e bas entre·ls prims fuoills,  
son nou de flors els rams li renc,   
e no·i ten mut bec ni gola           
nuills auzels, anz brai’ e chanta    
cadahus                              
en son us:                           
pel ioi q’ai d’els e del tems        
chant, mas amors mi asauta,          
qui·ls motz ab lo son acorda.        

II.
Dieu o grazisc e a mos huoills,     
que per lor conoissensa·m venc      
iois, q’adreich auci e fola         
l’ira q’ ieu n’agui e l’anta.       
Er vau sus,                         
qui q’en mus,                       
d’Amor, don sui fis e frems;        
c’ab lieis c’al cor plus m’azauta   
sui liatz ab ferma corda.           

III.
Merces, Amors, c’aras m’acuoills!  
Tart mi fo, mas en grat m’o prenc, 
car, si m’art dinz la meola,       
lo fuocs non vuoill que s’escanta; 
mas pels us                        
estauc clus                        
qe d’autrui ioi fant greus gems,   
e pustell’ai en sa gauta           
cel c’ab lieis si desacorda.       

IV.
De bon’amor falsa l’escuoills,  
e drutz es tornatz en fadenc,   
qui di q’el parlar no·il cola   
nuilla re c’al cor creanta      
de pretz l’us;                  
car enfrus                      
es d’aco q’eu mout ai crems,    
e qui de parlar trassauta       
dreitz es q’en la lenga·is morda.

V.
Vers es q’ieu l’am, et es orguoills,  
mas ab iauzir celat lo trenc;         
q’anc, pos Sainz Pauls fetz pistola   
ni nuills hom deius caranta,          
non poc plus                          
neis Iesus                            
far de tals, car totz essems          
a·ls bos aips don es plus auta        
cella c’om per pros recorda.          

VI.
Pretz e Valors, vostre capduoills
es la bella c’ab si·m retenc,    
qui m’a sol et ieu liei sola,    
c’autr ‘el mon no m’atalanta;    
anz sui brus                     
et estrus                        
ad autras e·l cor teing prems,   
mas pel sieu ioi trep’ e sauta:  
no vuoill c’autra m’o comorda.   

VII.
Arnautz am’ e no di nems,   
c’Amors l’afrena la gauta   
que fols gabs no la·ill comorda.