Sols soi qui sai lo sobrafan qui∙m sortz

Versione stampabilePDF version

BdT 29,18

Mss.: A 41, B 28, D 52, E 58, F 28, H 10, I 65, K 50, N 190, N² 1, U 28, DVE II,6,6 = Arnaut Daniel; a² 194 = Raimbaut d'Aurenga.

Metrica: a10 b10 c10 d10 e10 f10 g10' (Frank 875:1). Canso di 6 coblas unissonans di 7 versi, seguite da una tornada di 3.

Edizioni: Canello 1883, p. 115; Lavaud 1910-11, p. 334; Toja 1960, p. 337; Perugi 1978, vol. II, p. 490; Wilhelm 1981, p. 62; Eusebi 1984, p. 104.

Vai al Rialto.