Perugi 2015

Versione stampabilePDF version

I.
Autet e bas entre·ls prims fueills
son nou de flors els rams li renc
e no·i ten mut bec ni gola
nuls ausels, ans brai e chanta
cadaüs
en son us:
per ioi c'ai d'els e del temps
chan, mas amors mi asauta,
qui·lz motz ab lo son acorda.

II.
Deu o grazisc e a mos oills
que per lor conoisensa·m venc
iois, c'a dreg ausi e fola
l'ira qu'eu n'avi'e l'anta:
er vau sus,
qui qu'en mus
d'amor, don soi fis e ferms,
c'ab lei c'al cor plus m'auzauta
soi liaz ab ferma corda.

III.
Merces, amors: qu<e> ar m'acuoills
tart mi fon, mas en gra m'o prenc,
car si m'art dinz la meola
lo focs, non voill que s'escanta,
mas pels us
estau clus
que d'autrui ioi fan gros gems,
e pustell'ai'en sa gauta
cel c'ab lei si desacorda.

IV.
De bon'amor falsa l'escuoillz
e drutz es tornaz en fadenc
que di que·l parlars no·l cola
nuilla ren, c'a cor creanta
de prez ius,
car enfrus
es d'aquo qu'eu mout ai crems,
e qui de parlar trasauta
drez es qu'en la lenga·s morda.

V.
Vres es qu'eu l'am et es orgoills,
mas ab iauzir selar lo trenc,
c'anc puois sains Pauls fez pistola
ni nuils hom dejus .xl.,
non poc plus
neis ensus
far de tals, car<a> absems
ab los aibs, don plus s'aauta
c'ellas c'om per pros recorda.

VI.
Pretz e valors, vostres chanduoills
es la bella c'ab si·m retenc,
qui m'a sol et eu lei sola
c'autr'el mon no m'atalanta,
anz soi brus
et estrus
a·ls autras e·l cor teing prems,
mas pel seu ioi trep'e sauta,
non voill c'autra m'o comorda.

VII.
Arnauz ama e non diz nems,
c'amors m'afrena la gauta
que fols gaps no la comorda.