Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
                                                                                                    Raymbaut.
            E Ras ca(n) la flor se eu(er)sa. pels tre(n)cans brancx e pels  daure(n)ca.
            tertres. car forsal neus e co(n)glapis. q(ue)ls cotz els destrenh els
            tre(n)ca. do(n) uey mortz qils brays e critz e siscles. dauzels pels
            rams e pels giscles. mays mi te(n) uert e iauze(n)t yoys. er ca(n)
            Uey sotz los dolens croys. C ar e(n)aysi es e(n)uersa. qu(el)s bels plas me se(m) -
            blan tertres. e par mi flors los co(n)glapis. el caut mes uisq(ue)l freyt tre(n) -
            ca. el tro(n) me par. chant e siscles. e parom fulhat los giscles. cay -
            sim soy ferms baysatz e(n) ioys. quer no Uey res que(m) sia croys.
            M ay Una gent fade e(n)u(er)sa. com seran noyritz en tertres. q(ue) fan
            trop pieg q(ue) co(n)glapis. car q(ue)cx ab sa le(n)ga trenca. e(n) parla bas (et)
            ab sisclis. Bastos ni gisclis ni menassas.ans lur es ioys. ca(n) fa(n)
            so do(n) ho(m) los clam croys.

 
                                                     D oncx car baya(n) no(n) seu(er)sa. no(m) o tol o(n)glas
ni t(er)tres. dona ni gels ni co(n)glapis. mas no(n) poder trop entre(n)ca. dona p(er) q(ue)
chant e sicles. uostres bels Uelh me son giscles. q(ue) castian sil cor que
ioys. qieu no(n) aus au(er) tala(n) croys. A nat ay com causeu(er)sa. lo(n)c tems
serca(n) uals e t(er)tres. cochat com ho(m) q(ue) co(n)glapis. destrenh e mazeletre(n)ca.
ca(n)t nom co(n)querc chans ni siscles. pus Uils fels sers co(n)q(ue)r siscles.
mas er dieu lau malberc ab ioys. mal grat del fals lauze(n)gier crois
M On uers an caysi le(n)u(er)sa. (et) nol tollan boys ni tertres. lay o(n) ho(m)
no(n) se(n) co(n)glapis. nia freg poder q(ue)itre(n)ca. cami dons la cant el siscles.
si q(ue)l cor lin i(n)trel giscles. sel q(ue) sap ge(n) chantar ab ioys. car nos tanh
a ca(n)tadors croys. Ona dona amors e ioys. nos te ensems malgrat
                                                                                                [dels croys.