Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
Rambaut daure(n)ga
Apres mon uors uoill sempror
dre. Una chançon leu p(er) bordre.
En aital rima sotil. Mas ges n(n)
aus descorder. Si pert ma pal ni(m) ten
uil queu uas mo miels noma pil.
 
Sil que ma uout trist alegre. Sab
mais q(ue) uol sos ditz segre. Que sa
lamons ni marcolf defaig ric ab dic
entendre. Et an leu dit en la pols. Qis
pliuen aital bertolz.  
 
Car no(n) sai cant mai auiure p(er) qu emo(n)
cors al cor liure. Esap cham guidar
dreig fil. Mos uolers eno(n) sature. Mas
en ualen seignor ui co(n) nos iau deso(n)
cortil. 
 
Souen pens caillors miderga. Epuo
is amors re sa uerga. Qem ma fe
rit de greu pols. Can dinz que mals
non a egua. Queu no(n) sui escartuz
sols. Que scarnitz fo ia uailors. 
 
Que ual caillors no(n) puesc creire. Ca(n)c
no(n) frais copa de ueire. Plus tost
camors frai(n)g eromp. Mas sil plaz q(ue)l
mal cor meire. el sap leu soldar ses
plom. Mas ami seu daz trop som
 
Uiaz me sagera uolgues soluer. ous
pres en luec de colom. Mifai deco
lom. Mifai desi cazen uoluer. Que
nom gic penre. i. sol toin. Ema pela
p(er) mon nom.
 
Mal dic taing q(ue) mon penegla. No(n)
p(er) q(ue) mos cors mo ueda. Amors
me tol quem ten trist. Quit tol not
cug qu emo renda. Som tol qui plus
laurai quist. Not toil ço canc non
aguist.
 
Si aic gaug qem tol em mermi. Car
mos talans non i aserma. Ben ai
fol talan p(er) crist. Car mos cors mels
nosa serma. En lai on faz gen co(n)q(ue)st.
Qui fai on e ai mon dan quist. 
 
Adieu quier que mos precs ama.
quil uoillen don queu men gauia.
lai on son uolgur amics. Car gal si
eu fis cors ses flama. Totz autres trob.
no(n) plus rics. Eno(n) odic gens enics.
 
Cel dieu que fes fre aiga. Caug fre
ig afol cels q(ue) desabrics. Cab mala
voluntat ueraigua. Et ab cuberz fals
p(re)sics. fan don als drucz en foz destrics.
 
Donna franca res ueraia. Eu que sui
uerais amics. Auos mi ren toz antics.