Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
 
        Estat ay fis amicx adreis.    Raymbaut dauren(n)ca.
        duna q(ue)[1] mo(n) cor ama o dic. e car anc samor me destreys.
        tostems nauray mo(n) cor en ioy. q(ue)ras no uuelh ab la le(n)ga au(er)
        los ditz q(ue)s destre(n)ga. p(er) so cautrab lieys sabric. e quieu cas so
        q(ue) el prenga. Ab lieys ma(n)ial malaueys. el ue(n)ga (et) a so(n) amic. q(ue) tal
        ioy ma pres e(n) seys. q(ue) a(n)c no(n) crezer fals prezic. e uuelh com me talh
        la lenga. si euia de leys cresi lauze(n)ga. ni de samor mi desrazic. sin sa –
        bia p(er)dre aure(n)ga.
 
[1] Segue mna espunto.
 
 
                                                     Es tanh qieu sia fis uas lieys. car anc mays
        en tan aut non cric. q(ue) nostre senher el mezeys. p(er) pauc del far noy
        falhic. capenas saup ab la lenga. dir aytal uuelh q(ue)s deue(n)ga. la
        beutat q(ue)n leys paric. dis elh no uuelh cautra si prenga. Doncx
        ia nous sai dire loncx playdeys. mas demi podetz far me(n)dic. o pus
        ric q(ue) anc no(n) fo(n) reys. del tot so(n) el uostre castic. sol uos digatz abla –
        le(n)ga. cossi uolretz q(ue) capte(n)ga. qieu ay cor q(ue)naysi estic. e q(ue) ia Uas
        uos nom defenda.
 
 
        Domnals no qier ab la lenga. mas q(ue)n bayza(n)
        uos estre(n)ga. e(n) tal loc cap uos estic. e dams mos bras uos estre(n)ga
        Leuenet fay aussir ta lenga. e cuy beutatz se depe(n)ga. caitals U(er)s
        ja sela qiet dic. p(er) so q(ue) de mil soue(n)ga.