Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
[c. 185vB]
P Eirol con auez tan estat.
Que non fezez uers ni
chanzo. Res pon dez me per
cal razo. Re man que non
auez can tat. So laissaţ per
mal oper ben. per ira o per
ioi oper que. Que saber
en uoil lauer tat.

 
[c.286rA]
 
B Er nard chan tars nom uen
agrat. Ne gaire nom plaz
nim sabo. Mas car uolez no-
stra tenzo. Nai era mon tala(n)t
for chat. Pauch ual chanz q(ue)
del cor non ue. Epos iois da
mor laissa me. Euai chant
e de port laissat.
 
PEirol moult fazez gran fol
dat. So laissaz per tal ocaiso.
Seu ages agut cor fello. Mo
rz fora un an apassat. Quer
que non puois trobar mer
ce. Ges per tant del chan
nom recre. Car doas per da(s)
non mant at.
 
B Er nard ben ai mon cor mu
dat. Que toz es al tres canch
non fo. Non chan tarai mai(s)
en per do. A ioi odich en p(re)n
comp nat. Mas de uos uoil
chantez iase. De celei quen
gran nol uos te. En que per
dez uostra amistat.
 
PEirol mainz bos moz nai tro
bat. Dellei canch uns non
men tench pro. Ela ser ua
 

 
   [c.286rB]
cor delec. Non mages tot lo       
mont serrat. Quen sai tal
altra per ma fe. Cam mais
sun baisar me coue. Que
de lei sil magues donat.
 
B Er nard ben es
aco dum nat. Que mais
non pot caissi per do. Ela
uolps cil cireis diso. Can
lach de totas parz cer cat.
Las cereisas uech lom de
se. E dis que non ualion
re. Atressi mauez uos gabat.
 
P Eirol creisas sont
obe. Mas mal aia eu si ia
cre. Quella uolps non aia
tastat.
 
B Er nard nomen tramet
dere. Mas pe sam de ma
bona fe. Car non iai ren
gazai gnat.