Collazione

Versione stampabilePDF version
1 1 A Peirol, cum avetz tant estat
1 1 Atav Peirol, cum avetz tant estat
1 1 D Peirols, com avez tant estat
1 1 Dtav Peirols, com avez ta(n)t estat
1 1 I Peirols, con aves tan estat
1 1 Itav Peirols, con aves tan estat
1 1 K Peirols, con aves tan estat
1 1 Ktav Peirols, con aves tan estat
1 1 N Peirol, con avez tan estat
       
1 2 A que non fesetz vers ni chasso?
1 2 D que non fezes vers ni canson
1 2 I que no(n) fezest vers ni chanson
1 2 K que non fezest vers ni chanson
1 2 N que non fezez vers ni chanzo
       
1 3 A Respondetz mi per cal razo
1 3 D respondez mi per cal rason
1 3 I respondes mi per cal rason
1 3 K respondes mi per cal rason
1 3 N respondez me per cal razo
       
1 4 A reman que non avetz chantat;
1 4 D reman que non avez chantat
1 4 I reman que no(n) avetz chantat,
1 4 K reman que no(n) avetz chantat
1 4 N reman que non avez cantat
       
1 5 A s'o laissatz p mal o per ben,
1 5 D s'o laissaz per mal o per be
1 5 I s'o laissatz per mal o per be
1 5 K so laissatz per mal o per be
1 5 N s'o laissaţ per mal o per ben
       
1 6 A per ira o per ioi o per que,
1 6 D per ira o per ioi o per que,
1 6 I per ira o per ioi o per que,
1 6 K per ira o per ioi o per que,
1 6 N per ira o per ioi o per que,
       
1 7 A que saber en vuoill la vertat.
1 7 D que saber en voill la vertat.
1 7 I que saber en voill la vertart.
1 7 K que saber en voill la vertat.
1 7 N que saber en voil la vertat.
       
2 1 A Bernart, chantars no·m ven a grat
2 1 D Bernaz, chantars no·m ven a grat
2 1 I Bernartz, chantar no(·m) ven a grat
2 1 K Bernartz, chantar no·m ven a grat
2 1 N Bernard, chantars no·m ven a grat
       
2 2 A ni gaires no·m platz ni·m sap bo,
2 2 D ni gaire no·m plaz ni·m sa bon,
2 2 I ni gaire no(·m) platz ni·m sa bon
2 2 K ni gaire no·m platz ni·m sa bon
2 2 N ne gaire no·m plaz ni·m sa bo,
       
2 3 A mas car voletz nostra tensso
2 3 D mas car volez nostra tenson,
2 3 I mas car voletz nostra tenson,
2 3 K mas quar volez nostra tenson,
2 3 N mas car volez nostra tenzo,
       
2 4 A n'ai era mon talan forssat.
2 4 D n'ai era mon talan forsat
2 4 I n'ai era mon talan forsat
2 4 K n'ai era mon talan forsat
2 4 N n'ai era mon tala(n)t forchat
       
2 5 A Pauc val chans que dal cor non ve
2 5 D pauc val chanz qe dal cor no ve
2 5 I pauc val chanz que dal cor no ve
2 5 K pauc val chanz que dal cor no ve
2 5 N pauch val chanz que del cor non ve
       
2 6 A e pois iois d'amor laisa me
2 6 D e puois iois d'amor laissa me
2 6 I e pois iois d'amor laissa me
2 6 K e puois iois d'amor laissa me
2 6 N e pos iois d'amor laissa me
       
2 7 A eu ai chant e deport laissat.
2 7 D eu ai chan e deport laissat.
2 7 I eu ai chan e deport laissat.
2 7 K eu ai chan e deport laissat.
2 7 N eu ai chant e deport laissat.
       
3 1 A Perol, mout i faitz gran foudat
3 1 D Peirols, mout fezes gran foudat
3 1 I Peirols, mout fezest gran foudat
3 1 K Peirols, mout fezet gran foudat
3 1 N Peirol, moult fazez gran foldat
       
3 2 A s'o laissatz per tal ocaiso:
3 2 D s'o laissaz per tal occaisson,
3 2 I so laissatz per tal ochaison,
3 2 K so laisatz per tal occaison,
3 2 N so laissaz per tal ocaiso,
       
3 3 A s'ieu agues ahut cor fello
3 3 D s'ieu agues aut cor fellon
3 3 I s'ieu agues avut cor fellon
3 3 K s'ieu agues avut cor fellon
3 3 N s'eu ages agut cor fello
       
3 4 A mortz fora un an a passat,
3 4 D morz fora un an a passat,
3 4 I mortz fora un an a passat,
3 4 K mortz fora un an a passat,
3 4 N morz fora un an a passat,
       
3 5 A q'enqer non puosc trobar merce
3 5 D q'enqier non puosc trobar merce
3 5 I qu'enquier no(n) posc trobar merce
3 5 K q'enqier no(n) puosc trobar merce
3 5 N qu'er que non puois trobar merce
       
3 6 A ges per tant de chant no·m recre
3 6 D ges per tan de chan no·m recre
3 6 I ges per tan de chan no·m recre
3 6 K ges per tan de cha(n) no·m recre
3 6 N ges per tant del chan no·m recre
       
3 7 A car doas perdas no m'an at.
3 7 D car doas perdas no m'an at.
3 7 I car doas perdas no m'an at.
3 7 K car doas perdas no m'an at.
3 7 N car doas perda(s) non m'ant at.
       
4 1 A Bernat, ben ai mon cor mudat
4 1 D Bernarz, ben ai mon cor mudat
4 1 I Bernartz, ben ai mon cor mudat
4 1 K Bernartz, ben ai mon cor mudat
4 1 N Bernard, ben ai mon cor mudat
       
4 2 A que totz es autres c'anc non fo
4 2 D que totz es autres q'anc non fon
4 2 I que totz es autres qu'anc no(n) fon
4 2 K que totz es autres qu'anc non fon
4 2 N que toz es altres c'anch non fo
       
4 3 A non chantarai mais en perdo
4 3 D non chantarai mais em perdon
4 3 I no(n) chantarai mais en perdo(n)
4 3 K no(n) chantarai mais en perdon
4 3 N non chantarai mai(s) en perdo
       
4 4 A ……………………………
4 4 D ………………………………
4 4 I ……………………………….
4 4 K ………………………….
4 4 N a ioi o dich en pren compnat,
       
4 5 A mas de vos, vuoill chantetz iasse
4 5 D mas de vos voill cha(n)tar iase
4 5 I mas de vos voill chantar iase
4 5 K mas de vos voill chantar iase
4 5 N mas de vos, voil chantez iase
       
4 6 A de celliei q'en grat no·us o te
4 6 D de selleis q'en grat no vos te
4 6 I de cellei qu'en grat no vos te
4 6 K de cellei qu'en grat no vos te
4 6 N de celei qu'en gran no·l vos te
       
4 7 A e que perdatz vostra amistat.
4 7 D e que perdas vostr' amistat.
4 7 I e que perdas vostr' amistat.
4 7 K e que perdas vostr' amistat.
4 7 N en que perdez vostra amistat.
       
5 1 A Peirol, maint bon mot n'ai trobat
5 1 D Peirols, mainz bos moz n'ai trobat
5 1 I Peirols, mainz bon motz n'ai trobat
5 1 K Peirols, mainz bon motz n'ai trobat
5 1 N Peirol, mainz bos moz n'ai trobat
       
5 2 A de lieis, c'anc us no m'en tenc pro
5 2 D de lleis, q'anc us no m'en tenc pro
5 2 I de llei, q'a(n)c uns no m'en tenc pron,
5 2 K de llei, qu'anc uns no m'en tenc pron,
5 2 N de llei, c'anch uns non m'en tench pro,
       
5 3 A e s'il serva cor de leo
5 3 D e la serf a cor de leon
5 3 I ella serva cor de lleon
5 3 K ela serva cor de lleon
5 3 N ela serva cor de lec
       
5 4 A no m'a ges tot lo mon serrat,
5 4 D no m'a ies tot lo mon serrat,
5 4 I no m'a ies tot lo mon serrat,
5 4 K no m'a ies tot lo mon serrat,
5 4 N non m'a ges tot lo mont serrat,
       
5 5 A q'ieu sai tal una, per ma fe,
5 5 D q'ie·n sai tal una, per ma fe,
5 5 I q'en sa tal autra, per ma fe,
5 5 K q'ie·n sai tal autra, per ma fe,
5 5 N qu'en sai tal altra, per ma fe,
       
5 6 A q'am mais s'un baisar mi cove
5 6 D q'am mais si·m baissar mi cove
5 6 I c'am mais s'un baissar mi cove
5 6 K c'am mais si·m baissar mi cove
5 6 N c'am mais s'un baisar me cove
       
5 7 A que de lieis s'il m'agues donat.
5 7 D que de lleis s'il m'agues donat.
5 7 I que de leis s'il m'agues donat.
5 7 K que de lleis s'il m'agues donat.
5 7 N que de lei s'il m'agues donat.
       
6 1 A Bernat, ben es acostumat
6 1 D Bernarz, ben es acostumat
6 1 I Bernartz, ben es acostumat
6 1 K Bernartz, ben es acostumat
6 1 N Bernard, ben es a co dumnat
       
6 2 A qui mais non pot c'aissi perdo
6 2 D qui mais no(n) pot c'aisso perdon,
6 2 I qui mais no(n) pot c'aisso perdon,
6 2 K qui mais no(n) pot c'aisso·n perdon,
6 2 N que mais non pot c'aissi perdo,
       
6 3 A que la volps al sirieis di so
6 3 D e la volps al serier di so
6 3 I e lla volps al serier di so
6 3 K e la volps al serier di so
6 3 N e la volps c'il cireis di so
       
6 4 A qan l'ac de totas partz cercat,
6 4 D qan l'ac de totas parz sercat,
6 4 I quan l'ac de totas partz sercat,
6 4 K qan l'ac de totas partz sercat,
6 4 N can l'ach de totas parz cercat,
       
6 5 A las sirieias vic loing de se
6 5 D la sereisas vit loing de se
6 5 I la sereisas vi loing de se
6 5 K la serieisas vi loing de se
6 5 N las cereisas vech lom de se
       
6 6 A e dis que non valion re,
6 6 D e dis que non valion re,
6 6 I e dis que no(n) valien re,
6 6 K e dis que non valion re,
6 6 N e dis que non valion re,
       
6 7 A atressi m'avetz vos gabat.
6 7 D atressi m'aves vos gabat.
6 7 I atresi m'avez vos gabat.
6 7 K atreissi m'avetz vos gabat.
6 7 N atressi m'avez vos gabat.
       
T1 1 A Peirol, sirieias sont o be,
T1 1 D Peirols, sereisas sunt o be
T1 1 I Peirols seriesas sont o be
T1 1 K Peirols seriesas sont o be
T1 1 N Peirol, creisas sont o be
       
T1 2 A mas mal aia eu si ia cre
T1 2 D mas mal aia eu si ia cre
T1 2 I mas mal aia eu si ia cre
T1 2 K mas mal aia eu si ia cre
T1 2 N mas mal aia eu si ia cre
       
T1 3 A que la volps no·n aia tastat.
T1 3 D qe la volps no aia tastat.
T1 3 I que la volps no(·n) aia tastat.
T1 3 K que la volps no·n aia tastat.
T1 3 N que lla volps no·n aia tastat.
       
T2 1 A Bernat, no·m n'entramet de re,
T2 1 D Bernarz, no m'entramet de re,
T2 1 I Bernart, no m'entramet de re,
T2 1 K Bernart, no m'entramet de re,
T2 1 N Bernard, no m'entramet de re,
       
T2 2 A mas pesa·m de ma bona fe,
T2 2 D mas pessa·m de ma bona fe,
T2 2 I mas pessa·m de ma bona fe,
T2 2 K mas pessa·m de ma bona fe,
T2 2 N mas pesa·m de ma bona fe,
       
T2 3 A car non hi ai ren gazaignat.
T2 3 D car non i ai ren gazaingnat.
T2 3 I quar no(n) i a ren gazaingnat.
T2 3 K quar non i ai ren guazaingnat.
T2 3 N car non i ai ren gazaignat.
       
Rub. A Bernartz de Ventedorn e·n Peirols
Rub. Atav Bernartz de Ventedorn e·n Peirols
Rub. D Bernart del Ve(n)tador
Rub. Dtav Bernart del Ventadorn
Rub. I Bernartz de Ventadorn ed en Peirols
Rub. Itav Bernartz de Ventadorn ed en Peirols
Rub. K Bernarz de Ventadorn et en Peirols
Rub. Ktav Bernartz de Ventadorn et en Peirols
Rub. N no rub.