Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

 [104v]

                           
  A
    Chantar mer de so qieu no uol
         ria. tant me rancur de lui cui
  sui amia. car eu lam mais q(ue) nuilla
  ren q(ue) sia. Vas lui nom ual merces ni
  cortesia. ni ma beltatz ni mos pretz ni 
  mos sens. catressim sui enganada e
  trahida. com degresser sieu fos desaui
  nens.
  D aissom conort car anc non fis fail
  lenssa. amics uas uos p(er) nuilla cap
  tenenssa. anz uos am mais non fetz
  seguis ualenssa. eplatz mi mout que
  eu damar uos uenssa. lo mieus amics
  car etz lo plus ualens. Mi faitz orgoil
  en digz (et) en paruenssa. e sietz francs
 

[105r]

  uas totas autras gens.
  M eraueill me cu(m) uostre cors sorgoilla.
  amics uas me p(er) qai razon qe(m) doilla.
  non es ies dreitz cautramors uos mi
  toilla. p(er) nuilla ren qeus diga nius o
  coilla. e membre uos cals fol comenssa
  mens. de nostramor ia dompnedieus
  non uuoilla. Qen ma colpa sial depar
  timens.
  P roessa grans qel uostre cors saizi
  na. e lo rics pretz qauetz men atai
  na. cuna non sai loindana ni uezi
  na. Si uol amar uas uos no siaclina.
  Mas uos amics et ben tant conois
  sens. Q(ue) ben deuetz conoisser la plus
  fina. emembre uos de nostres coui
  nens.
  V aler mi deu mos pretz emos parat
  ges. ema beutatz e plus mos fins co
  ratges. p(er) qieu uos man lai on es uo
  stre estatges. esta chansson q(ue) me sia
  messatges. e uoill saber lo mieus bels
  amics gens. p(er) que metz uos ta(n)t fers
  ni ta(n)t saluatges. no sai si ses orgoills
  ni mals talens.
  M as aitan plus uuoill li digas mes
  satges. Qen trop orgoill ant gran dan
  maintas gens.