Collazione

Versione stampabilePDF version

A cura di Sabrina Miglino
 

  
  Ordine delle coblas
  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
  VIII manca in R e C
  
 
   I, 1
  v. 1
    
  
  C
  R
  a
  
  
  Una chansoneta fera
  Una chansoneta fera
  Una chansonetta feira
  
  I, 2
  v. 2
  
 
  C
  R
  a
  
  
  voluntiers laner’a dir
  voluntiers laner’a dir
  voluntiers levet’a dir
  
  
  I, 3
  v. 3
  
  
  C
  R
  a
  
  
  don tem quem n’er a murir;
  don tem que m’er a murir;
  don tem qe m’er a morir; 
  
  I, 4
  v. 4
  
  
  C
  R
  a
  
  e fas l’aital que sen sela.
  e fas l’aital que sen sela.
  qe faz l’aital qi sen cela.
  
  
  I, 5
  v. 5
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Ben la poira leu entendre
  Be la poyra leu entendre
  Ben poira leu entendre
  
  
  I, 6
  v. 6
  
  
  C
  R
  a
  
  
  si tot s’es en aital rima;
  si tot s’es en aital rima;
  si tot s’es en aital rima;
  
  
  I, 7
  v. 7
  
  
  C
  R
  a
  
  
  li mot seran descubert
  li mot seran descubert
  li mot seran descubert
  
  
  I, 8
  v. 8
  
  
  C
  R
  a
  
  
  alques deron deviza
  
alques de razon deviza.
  alques de razon deviza.
  
  
  II, 1
  v. 9
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Bo.m sap quar tan m’apodera
  Bo·m sap car tan m’apodera
  Bo·m sap car     m’apodera
  
  
  II, 2
  v. 10
  
  
  C
  R
  a
  
  
  mos cors quel men puesc sufrir
  mon cor quel men puesc sufrir
  mos cors qe non pos suffrir
  
  
  II, 3
  v. 11
  
  
  C
  R
  a
  
  
  de mon talan descobrir;
  de mon talan descubrir;
  de mon talan descubrir;
  
  
  II, 4
  v. 12
  
  
  C
  R
  a
  
  
  qu’ades pueg a plena vela
  
c’ades puech a plena vela  
  c’ades poia    plena vela
  
  
  II, 5
  v. 13
  
  
  C
  R
  a
  
  
  cuy que veja ioy dessendre
  cuy que veya ioy dissendre
  cui qe veia ioj disendre
  
  
  II, 6
  v. 14
  
  
  C
  R
  a
  
  
  per que no·y puesc nul’ escrima
  per que no·y puesc milh escrima
  per qe no·i pos nul escrima
  
  
  II, 7
  v. 15
  
  
  C
  R
  a
  
  
  trobar, ans ai trop suffert
  trobar, ans ay trop suffert
  trobar, tant ai trop suffert
  
  
  II, 8
  v. 16
  
  
  C
  R
  a
  
  
  de far parer la conquiza.
  de far parer ma conquiza.
  de fa parer ma conquiza.
  
  
  III, 1
  v. 17
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Pus ma dona   es tan vera
  Pus ma dona m’es tan vera
  Pos ma doma m’es tan vera
  
  
  III, 2
  v. 18
  
  
  C
  R
  a
  
  
  trop mielhs que ieu non sai dir
  
trop miels que ieu no say dir
  trop miels q’eu no·il sai grazir
  
  
  III, 3
  v. 19
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Ieu quer ans tostemps m’azir.
  yeu quier als tostems m’azir.
  si en qier als totztemps m’azir.
  
  
  III, 4
  v. 20
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Dieus en ira·m met ab ela
  
a Dieu ni tan met adzela
  a Dieu ni ian mer chandela
  
  
  III, 5
  v. 21
  
  
  C
  R
  a
  
  
  om fezes que ben tanh pendre
  on fezes que be tanh pendre
  o∙m fassa qe be’m an pendre
  
  
  III, 6
  v. 22
  
  
  C
  R
  a
  
  
  per la gola en una sima
  per la gola d’una sima
  et per sa gola ad una cima
  
  
  III, 7
  v. 23
  
  
  C
  R
  a
  
  
  pro m’a dat sol lieys no pert;
  pro m’a dat sal lieyl no pert;
  per m’a dat si lieis no·m pert;
  
  
  III, 8
  v. 24
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Dieus m’a paguat a ma guiza.
  Dieus m’a pagat a ma guiza.
  Dieus e pagar a ma guiza.
  
  
  IV, 1
  v. 25
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Ben saup lo mel de la cera
  Be saup lo mels de la cera
  Ben saup lo mel de la cera
  
  
  IV, 2
  v. 26
  
  
  C
  R
  a
  
  
  triar, e.l mielhs devezir.
  triar, e.l miels devezir. 
  triar, e lo miels devezir.
  
  
  IV, 3
  v. 27
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Lo iorn que·m fetz lieys aizir;
  Lo iorn que   fes lieys ayzir;
  Lo iorn que   lieis poisc auzir;
  
  
  IV, 4
  v. 28
  
  
  C
  R
  a
  
  
  pus quazems clardat d’estela
  pus clares que rais d’estela
  plus cazen clardat d’estela
  
  
  IV, 5
  v. 29
  
  
  C
  R
  a
  
  
  sa par non fai ad entendre
  a par no.s fay ad entendre
  a par no.s fai a contendre
  
  
  IV, 6
  v. 30
  
  
  C
  R
  a
  
  
  beutatz d’autra, si be·s lima,
  
beutat d’autra,  si be.s lima,
  beutatz d’autra, si be   lisma,
  
  
  IV, 7
  v. 31
  
  
  C
  R
  a
  
  
  ni aya cor tan acert
  ni aya cor tans asert
  qe  ia nin cors delasert
  
  
  IV, 8
  v. 32
  
  
  C
  R
  a
  
  
  de be s'arribar en Piza.
  de be s'aribar es Piza.
  qes cuida aribar ves Piza.
  
  
  V, 1
  v.33
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Dompna, quan ni cum al sera,
  Domna, can mi colc al sera
  Domna, cant mi colg al sera,
  
  
  V, 2
  v. 32
  
 
  C
  R
  a
  
  
  la nueg e tot iorn cossir
  la nueyt e tot iorn cossir 
  la noit e tot iorn cossir
  
  
  V, 3
  v. 33
  
  
  C
  R
  a
  
  
  co·us pogues en grat servir:
  co·us pogues en grat servir:
  co·us pogues en grat servir:
  
  
  V, 4
  v. 34
  
  
  C
  R
  a
  
  
  quant hie·m pes que·m fer ni·m pela
  can ieu pes que·m fer ni·m pela
  cant e∙m penz qi·m fier ni∙m pela
  
  
  V, 5
  v. 35
  
  
  C
  R
  a
  
  
  no·m pot far en als entendre;
  no·m pot far en als entendre;
  no·m pot far en als entendre;
  
  
  V, 6
  v. 36
  
  
  C
  R
  a
  
  
  mos cors de gaug salh e guima,
  mos cors de gaug salh e guima,
  de gaug mos cors sal e grima,
  
  
  V, 7
  v. 37
  
  
  C
  R
  a
  
  
  tant ai en vos mon cor sert
  tan ay en vos mon cor sert
  tant ai en vos mon cor sert
  
  
  V, 8
  v. 38
  
  
  C
  R
  a
  
  
  e ma voluntat assiza.
  e una voluntat assiza.
  e ma voluntat azisa.
  
  
  VI, 1
  v. 40
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Dompna, si nons alezera
  Dona, si no·us alezera
  Domna, si no·s alezera
  
  
  VI, 2
  v. 41
  
  
  C
  R
  a
  
  
  mos cors, lai on ieu dezir,
  mos cors, lay on yeu dezir,
  mos cors, lai ont eu dezir,
  
  
  VI, 3
  v. 42
  
  
  C
  R
  a
  
  
  res pus tost no·m pot aucir;
  res pus tost no·m por aussir;
  res plus tost non  pot aucir;
  
  
  VI,4
  v. 43
  
  
  C
  R
  a
  
  
  si·m tarza pessatz de tela
  si·m tarza pensatz de tela
  si∙m tarza pensat de tela
  
  
  VI, 5
  v. 44
  
  
  C
  R
  a
  
  
  al cor qu’om no·s pot defendre!
  al cor c'om no·s pot defendre!
  al cors        no·s pot defendre!
  
  
  VI,6
  v. 45
  
  
  C
  R
  a
  
  
  que·l vida m’es aitan prima
  qual vida      es say tan prima
  qe il vida m’es aitan prima
  
  
  VI, 7
  v. 46
  
  
  C
  R
  a
  
  
  soven ai guaug e m’espert
  soven ay gang e m'espert
  soven en gaug e m’ ’n espert
  
  
  VI, 8
  v. 47
  
  
  C
  R
  a
  
  
  e·m pes: “mala l’ai conquiza!”
  e·m pes: "mala l'ay conquiza!"
  e∙m pens: “mala l’ai enquisa!”
  
  
  VII, 1
  v. 48
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Doncx qu’ai fa tan lonc’espera
  Donx c'ay fag tan song 'espera
  No∙m ai fag tan longa'espera
  
  
  VII, 2
  v. 49
  
  
  C
  R
  a
  
  
  que aissi·n degues murir?
  que ay si·m degues murir?
  c’aissi men degries marrir?
  
  
  VII, 3
  v. 50
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Mas un iorn m·es vis que·m tir
  Mas un iorn m·es vir que·m ni
  Mas us iorns m·es vis qe∙m fir
  
  
  VII, 4
  v. 51
  
  
  C
  R
  a
  
  
  un an, lo pretz d’una melha
  un an, lo pretz d’una mela
  un an, lo pres d’una mela
  
  
  VII, 5
  v. 52
  
  
  C
  R
  a
  
  
  non tem si no·m pot car vendre!
  non tenc si non pot car vendre!
  niam tem si mo pot car vendre!
  
  
  VII, 6
  v. 53
  
  
  C
  R
  a
  
  
  dretz per que mos cors s’ensima
  dreitz per que mon cor m’ensima
  dreig qe mos cors m’enferma
  
  
  VII, 7
  v. 54
  
  
  C
  R
  a
  
  
  qu’ades m’estai l’uelh ubert
  c'ades m'estay l’uelh ubert
  c’ades mi stan li oill ubert
  
  
  VII, 8
  v. 55
  
  
  C
  R
  a
  
  
  vas sela part on l’ai viza?
  vays sela part on l’ay visa?
  ves cela part on l’ai viza?
  
  
  VIII, 1
  v. 56
  
  
  C
  R
  a
  
  
  
  
  Deu prec tan de mort m’escrima
  
  
  VIII, 2
  v. 57
  
  
  C
  R
  a
  
  
  
  
  Donna, e m’aia suffert
  
  
  VIII, 3
  v. 58
  
  
  C
  R
  a
  
  
  
  
  fra q’ie·us embraz ses chamiza.
  
  
  IX, 1
  v. 59
  
  
  C
  R
  a
  
  
  Qui trob’amor ses escrima
  Qui trob’amor ses escrima
  E i trob’amors sens escrima
  
  
  IX, 2
  v. 60
  
  
  C
  R
  a
  
  
  ia non deu planher sis pert
  ia non deu planher si pertz
  Ia nom deu plagnier si∙m pert
  
  
  IX, 3
  v. 61
  
  C
  R
  a
  
  
  dompna si es vaira ni griza.
  donma qu'es vayra e quiza.
  Falsa ni varia ni biza.