Pattison

Versione stampabilePDF version

I.
Un vers farai de tal mena         
on vuelh que mos sens paresca,    
mas tant ai ric’entendensa        
que tostz n’estauc en bistensa    
que no posca complir mon gaug;    
ans tem c’un sol jorn no viva     
tant es mos desirs del fait lonh. 

II.
Qu’ins en mon cor me semena       
us volers, e crey que·y cresca    
d’Amor que·y met tal creyssensa   
que d’als non ai sovinensa,       
ni res qu’ieu aya no·m fa gaug;   
ans lays, e mos cors esquiva,     
autre joy que d’al non ay sonh.   

III.
Pero si·n sofr’ ieu gran pena     
qu’ins en mon cor sal e tresca,   
qu’anc hom per belha parvensa     
non trays tan greu penedensa.     
Mas non ai per qu’ieu n’aya gaug? —
Quar us volers m’en abriva         
e·m ditz qu’en altre joy non ponh. 

IV.
Ben m’a nafrat en tal vena         
est’amors qu’era·m refresca        
don nuls metges de Proensa         
nadius no·m pot far guirensa;      
ni mezina que·m fassa gaug,        
ni ja non er hom qu’escriva        
lo greu mal qu’ins el cor m’esconh.

V.
Qu’Amors m’a mes tal cadena        
plus doussa que mel de bresca;     
quan mos pessars en comensa        
pus pes que·l dezirs m’en vensa.   
Don per que torn mon plor en gaug  
e vau quo fai res penssiva? —      
Quar non aus mostrar mon bezonh.  

VI.
Ben ai ma voluntat plena          
de tal sen que s’entrebesca;      
e cuig que m’aia tenensa          
car nuls hom mais per plivensa    
non estet en aitan gran gaug!     
Domna, si·m fossetz aiziva        
tost saubra s’en fol m’en peronh. 

VII.
Mas ill non sap qual estrena      
m’a dada ni cum m’adesca;         
quar tant sos pretz sobregensa    
qu’il no cre que per temensa      
auzes ges de lei aver gaug;       
qu’ill es tant nomenativa         
tem, si l’o dic, no me vergonh.   

VIII.
Mas ben grans talans afrena       
mon cor, que ses aigua pesca.     
Pus no·ill o puesc a prezensa     
dir, Dieus l’en don entendensa    
a lieys, tal que me torn en gaug! 
Que·l vers farai (que·m caliva)   
dir a lieys a cuy Pretz se jonh.  

IX.
Ricx hom suy si l’enten en gaug,  
mas ieu no sai per que·m viva     
si l’enten e pueys non a sonh.    

X.
Non entendray mo mal en gaug?     
Que·l Bos Respiegz vol qu’ieu viva
el mal m’estra don non ai sonh.