Pattison

Versione stampabilePDF version

I.
Als durs, crus, cozens, lauzengiers  
— enojos, vilans, mals parliers —    
dirai un vers que m’ai pensat;       
que ja d’als no·i aura parlat,       
qu’a pauc lo cor no m’esclata        
d’aisso qu’ieu ai vist e proat       
de lur malserva barata.              

II.
E dirai vos de lur mestiers          
si cum selh qu’en es costumiers      
d’auzir e de sufrir lur glat.        
Si·m peza, mas non er laissat        
qu’ieu ab mal dir no·ls combata;     
e ja del plus no·m sapchon grat      
qar mos cors totz non los mata.      

III.
Lauzenjador fan encombriers          
als cortes et als dreituriers        
e a cellas qu’an cor auzat;          
e quecx per aquel eis mercat         
a l’autre cobre et aplata            
son verguonhos avol barat —          
aissi son de fer’escata!             

IV.
Per que·y falh totz bos cavaliers    
que·ls cre; q’us non l’es plazentiers
mas per qu’en traga mielhs son at;   
qu’il pesson, ist malaurat!          
Pus d’als non val una rata           
des que·l fara so voluntat           
o·lh dira lauzenja grata.            

V.
D’autres n’i a que van estiers,      
que·s fa quecx cortes ufaniers;      
que per outracujar mot fat,          
o cuj’ aver mielhs guazanhat         
cel qu’a plus la lengua lata         
en dir de partir l’amistat           
de cels en cui Jois s’afata.         

VI.
Que·ls plus pros e·ls plus gualaubiers
vei de lauzenjar prezentiers;         
e pes me d’ome c’a amat:              
cum pot far amador irat?              
Mas ges (qui qu’en crit ni·n glata!)  
Non amon tug cil qu’an baizat —       
so sap sidons Na Lobata.              

VII.
Tal cug’ esser cortes entiers         
qu’es vilans dels quatre ladriers,    
et a·l cor dins mal ensenhat;         
plus que feutres sembla sendat        
ni cuers de bou escarlata             
non sabon mais que n’an trobat —      
e quecx quo·s pot calafata.           

VIII.
Pos non aus mos durs deziriers        
dir, tan tem que·l dans fos dobliers, 
maldirai los en luec d’aurat;         
e Dieus — quar fara caritat —         
los maldiga e·ls abata               
sai, e pueys lai en Neiron prat      
on recebran deliurata.               

IX.
Palharet, non ges grans palhiers,    
d’aquest vers ompli tos paniers      
e porta tot ton col cargat           
a·N Girart, de cuy ai peccat,        
a Perpinhan part Laucata.            
E di·l (per que m’aia comprat)       
qu’el cassa·s e·n desbarata.         

X.
Ben chant (qui que s’en debata)      
dels lauzengiers qu’an Joi baissat   
del suc entro la sabata.             

XI.
Joglar, s’eu ja cautz sabata,        
qi no·us ve pauc a cavalgat,         
ni sap per qe se debata.