Pattison

Versione stampabilePDF version

I.
Compainho, qui qu’en irais ni·n veill,    
be·m platz c’a lezer d’En Teill
fazam chanzo leu e fola;
que·l cor m’es pujat prop del seill,
c’ar plus fort ten mei cabeill!
no fo plus letz, mas ar vola!

II.
Car vist ai, don me meraveill,
de beutat ab douz pareill —
ed . . .  C’as dig? . . . Causa fola!
Mas me caut so plus de soleill
per qu’eu son . . . a pauc no coreill
plus que cel que la viola!

III.
Ja Dieus mais no·m lax far chanzo
(s’eu vuil) de midons de Brio,
tant es bel’ e sapi’ e fola,
si, entr’Aureng’ e Mondrago
qu’eu tein de midons de cui so,
m’ames meins tan pres l’Escola.

IV.
A Dieu! S’anc res fetz a razo,
don que lausengier felo,
aquela gens fals’ e fola,
no·us ausen tornar oc en no
ni·l camjen corren pretz bo
qu’eu non cre que ja·l se tola.

V.
A Valentines! Com vos veg
garnit e formit a leg;
que·l gens era fat’ e fola,
et ar seran pro e adreg
tal qu’eron vilan e freg,
per leis, e·ls astrucs acola.

VI.
A Dieu la coman e l’autreg;
que mais ren ieu dir no deg,
que per dir paraula fola
ven hom tost en gran malaveg;
et eu no vuill c’om s’iserveg
de mi ni de ma parola.

VII.
Dieus vuilla c’om no s’iserveg
de mi ni de ma parola.