Pattison

Versione stampabilePDF version

I.
Ar resplan la flors enversa             
pels trencans rancx e pels tertres.     
Cals flors?  Neus, gels e conglapis     
que cotz e destrenh e trenca;            
don vey morz quils, critz, brays, siscles
en fuelhs, en rams e en giscles          
mas mi ten vert e jauzen Joys            
er quan vey secx los dolens croys.       

II.
Quar enaissi m’o enverse                 
que bel plan mi semblon tertre,          
e tenc per flor lo conglapi,             
e·l cautz m’es vis que·l freit trenque,  
e·l tro mi son chant e siscle,           
e paro·m fulhat li giscle.               
Aissi·m suy ferm lassatz en joy          
que re non vey que·m sia croy —          

III.
mas una gen fad’ enversa                 
(cum s’eron noirit en tertres)           
que·m fan pro pieigz que conglapis;      
q’us quecx ab sa lengua trenca           
e·n parla bas et ab siscles;             
e no y val bastos ni giscles             
ni menassas; — ans lur es joys           
quan fan so don hom los clam croys.      

IV.
Qu’ar en baizan no·us enverse            
no m’o tolon pla ni tertre               
dona, ni gel ni conglapi,                
mas non·poder trop en trenque.           
Dona, per cuy chant e siscle,            
vostre belh huelh mi son giscle          
que·m castion si·l cor ab joy            
qu’ieu no·us aus aver talan croy.        

V.
Anat ai cum cauz’ enversa                
sercan rancx e vals e tertres,           
marritz cum selh que conglapis           
cocha e mazelh’ e trenca:                
que no·m conquis chans ni siscles        
plus que folhs clercx conquer giscles.   
Mas ar — Dieu lau — m’alberga Joys       
malgrat dels fals lauzengiers croys.     

VI.
Mos vers an — qu’aissi l’enverse,        
que no·l tenhon bosc ni tertre —         
lai on hom non sen conglapi,             
ni a freitz poder que y trenque.         
A midons lo chant e·l siscle,            
clar, qu’el cor l’en intro·l giscle,     
selh que sap gen chantar ab joy          
que no tanh a chantador croy.            

VII.
Doussa dona, Amors e Joys                
nos ajosten malgrat dels croys.          

VIII.
Jocglar, granren ai meynhs de joy!       
Quar no·us vey, en fas semblan croy.