Fratta

Versione stampabilePDF version

I.
Belh m’es qu’ieu fass’ huey mays un vers, 
pus la flors e·lh fuelha brota            
e·l belh temps nos a del lag ters         
que giet’ e plou e degota;                
e pus l’aura renovelha,                   
be·s tanh que renovel mos cors,           
si que flurisc’ e bruelh defors           
so que dedins mi gragelha.                

II.
Hai! pretz, quon iest mutz, sortz e guers,
e, proeza, co·us vey rota                 
e menar de tort en travers.               
Quar qui que·s vol si·us sabota           
q’una puta gens fradelha,                 
que tir’ e bat’ e pren a mors,            
vos an cofundut e destors,                
que·us afolh’ e·us descapdelha.           

III.
Greu m’es qu’estiers sera trop paucx      
lo pretz d’aquest segl’ aora,             
et ieu suy del castiar raucx              
e no·m val ges una mora;                  
q’usquecx a facha gonelha                 
corta resciza de mal vetz,                
et a·lh fait tant estreit cabetz          
que ia res non lay espelha!               

IV.
S’als malvatz no fos tan grans guaucx,    
avoleza ia no fora,                       
et es tant adubertz lo traucx             
que sobre rocas laora,                    
selh cuy iais cors, e martelha;           
qu’ayssi·ls ten enredatz lo retz          
non lur pot escantir lo setz              
ni·l crims: tan los rasc’ iselha!         

V.
Aquist engres, envers, estrait            
fals e flac filh d’avols paires,          
felo, embronc, sebenc, mal fait,          
sers ressis, nat d’avols maires,          
malastros paubr’ escudelha,               
volpillos, blau d’enveja, sec,            
fan que quascus aprent un quec,           
don nays e bruelha·l pustelha.            

VI.
Ara·m tuelh hueymais de lur plait         
dels forlinhatz d’avols aires;            
ma qui proeza vol, aguait                 
cum pros si’ e no·s tric guaires;         
que qui s’esfors’ e·s revelha,            
atretan tost, s’anc esser dec,            
sera ben pros hom malvatz: lec            
si no fos d’avol uzelha!                  

VII.
Hueymais si’ avols qui·s volra            
o pros, plus als no·n puesc doncas;       
que si pros es, ben i para                
o avols, si ben no·n broncas.             
E non sap qu’es calamelha                 
qui sauc cuia faire telh,                 
ni quant hom en autrui conselh            
si met, qui non l’i apelha.               

VIII.
Peire d’Alvernha mot quera                
qui acoint esquius a concas:              
e per aqui hom lo sabra,                  
car del fin trobar non roncas,            
ans n’as ben la flor plus belha:          
detorz e l’art e l’aparelh,               
e no·i a motz fals que rovelh             
ni sobredolat d’astelha.                  

IX.
On plus hom mos vers favelha,             
fe que·us deg, on mais valon elh          
e no·y a motz fals que y rovelh           
ni sobredolat d’astelha.