Chantarai pus vey qu’a far m’er

Versione stampabilePDF version

BEdT 323,012

Mss.: C 179, E 48, R 6, T 150, V 78, m 1 = Peire d'Alvernhe.

Metrica: a8 b8 b8 c7' d8 e8 e8 (Frank 759:2). Chanso di 7 coblas unissonans di 7 versi, seguite da una tornada di 3.

Edizione: Fratta 1996, p. 60.