Breu vers per tal que meins i poing

Versione stampabilePDF version

BEdT 172,001

Mss.: A 170, D 63, I 142, K 128 = Gausbert Amiel; G 113, N 257, w = anonimo.

Metrica: a8 b8 b8 a8 c8 c8 d8 (Frank 571:7). Chanso (vers) di 5 coblas unissonans di 7 versi, seguite da 1 tornada di 3 versi .

Edizione: Riquer 1975, p. 1670.