Belha m'es la flors d'aguilen

Versione stampabilePDF version

BEdT 323,005

Mss.: A 9, B 33, D 1, E 45, I 11, K 1, N2 20, z 1 = Peire d'Alvernhe; C 175 = Marcabru; C (tavola), R 29 = Bernart Marti; N 254 = anonimo.

Metrica: a8 b8 a8 b8 c8 d8 (Frank 403:3). Sirventes (vers) di 8 coblas unissonans di 6 versi, seguite da una tornada di 2.

Edizione: Zenker 1900, p.141.