Deus verais a vos mi ren

Versione stampabilePDF version

BEdT 027,004b

Mss.: M 187 = Arnaut Catalan, C 360 (ma tavola = Peire d'Alvernhe) = Geneys lo Joglars.

Metrica: a7 b7 b7 a7 c7 c7 d7' d7' e7 e7 d7' (Frank 594:1). Gebet di 5 coblas unissonans di 11 versi, seguite da una tornada di 7.

Edizione: Zenker 1900, p. 152.