Fratta

Versione stampabilePDF version

I.
Sobre·l vieill trobar e·l novel    
vueill mostrar mon sen als sabens,    
qu’entendon be    aquels c’a venir so    
c’anc tro per me    no fo faitz vers entiers;    
e qui non cre    qu’ieu sia verdadiers    
auja dese    con estau a razo.    

II.
Qu’ieu tenh l’us e·l pan e·l coutel    
de que·m platz apanar las gens;    
que d’est mestier    an levat en pairo,    
ses acordier    que no·s rompa·l semdiers,    
qu’ieu dic que nier    mi mostr’ els faitz non niers,    
qu’a fol parlier    ten hom lui e·l sermo.    

III.
C’a un tenen ses mot borrel    
deu de dir esser avinens;     
quar qui trassaill    de Mauri en Miro,    
entre·l mieg faill    si no·s pren als ladriers;    
com del trebaill    quecs motz fatz messatgiers    
qu’en devinaill    met l’auzir de maizo.    

IV.
E qui qu’en frima ni·n fragel,    
pos qu’es mos trobars tan valens    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
q’ieu soi raitz    e dic qu’ieu soi premiers    
de digz complitz,    vensen mos fatz guerriers,    
que·m levon critz    que ieu no m’en tenh pro.    

V.
Donx com qu’ill sion d’un tropel    
menton tot gent er per las dens,    
qu’ie·m sen sertas    del mieils qu’es e que fo,    
enseguras    de mon chant e sobriers    
ves los bauzas,    e sai que dic, qu’estiers    
no vengra·l gras    don a trop en sazo.    

VI.
Quar er m’abelis e m’es bel    
qu’el mieu ioi s’enant la iovens;    
e s’ieu ren dic    que lur an enviro,    
aisi m’en gic,    c’uns gaugz mi creis dobliers    
d’un dous espic    qu’es ioios consiriers,    
don m’an amic    hueimais li mal e·ill bo.    

VII.
D’aisi·m sent ric    per bona sospeiso    
qu’en ioi m’afic    e m’estau volentiers,    
et ab ioi pic    e gaug mos deziriers    
et ab ioi pic    e gaug vueill: Dieus lo·m do.