Fratta

Versione stampabilePDF version

I.
L’airs clars e·l chans dels auzelhs   
la flors fresc’ e·l fuelha            
que s’espan per los brondelhs         
— e·l vertz herba bruelha —           
mi mostra d’esser ysnelhs             
q’un vers non-clus cuelha,            
tal que·l sos sia novelhs,            
que·l chant qui ia·s vuelha;          
per qu’ara chanten cavallier,         
que chans aporta alegrier,            
e pert de son segle lo mays           
qui seguon sazo non es guays.         

II.
Qu’ira ni grans cossiriers            
non obra boneza,                      
qu’ans es dans e destorbiers:         
non obra proeza;                      
que, cum totz mals encombriers        
mou de cobezeza,                      
atressi sortz totz faitz niers        
d’embronquar, qui·l veza.             
Doncx qui de gaug a dezirier          
ben tengua a dreyt so semdier         
e l’ir’ e l’avol parven lays          
als malvatz ni als sers savays.       

III.
Mas dels dos ioys es ops sens         
e reconoyssensa,                      
e l’us es abaissamens                 
e l’autre creyssensa.                 
E s’oms es lo mon seguens             
vir se on mais l’agensa,              
qu’ayselh sos faitz es grazens        
qu’es ses repentensa;                 
qu’aital es de gaug ufanier           
— qui·lh sec e defug l’autr’ entier —, 
cum del can cuy cazec del cays         
la carns, quan l’ombr’ e l’aigua·l trays. 

IV.
Perque qui del ioy munda                  
s’apropch’ e s’aferma                     
si: “Era·l terras”, non l’a,              
que, quan creys mais, merma;              
quar, s’amors fon bona ia,                
qui no·m pliu ni·m ferma,                 
que no m’o menta dema,                    
don l’amars s’azerma                      
fors cum volva a descordier?              
Ieu no sai; mas e sent e quier            
l’amor on non a ren biays,                
on ma bon’esperansa·m pays.               

V.
Que·l sieus ioys gensetz esjau            
selhuy qui·l s’autreya                    
senes fenh’ e semblant brau               
e ses vair’enveya                         
qu’ades a quasqun iornau                  
sai viu e verdeya                         
sa valors ab ver lonc lau,                
cuy totz pretz sopleya;                   
que, cum resplan roz’ en rozier           
gensetz d’autra flor de vergier,          
sobra sobre totz ioys sos iays            
del maior gaug qu’anc nasc ni nays.       

VI.
Lo vers chant, qui·l sabra, ses brays,    
on mot mi platz de qui mas bays.