Fratta

Versione stampabilePDF version

I.
Dieus, vera vida, verais        
e dreitz endrech clers e lais,  
e nomnatz salvaire Cristz       
en latin e sobr’ebrais,         
e natz e pois mortz vius vistz  
e sorsetz, don laissetz tristz  
aquels que pois fezetz gauzens. 

II.
Seigner reis, eu failli fals,   
don es issitz tant grans mals,  
en consir et en ditz durs,      
et en fols faitz enfernals      
ab brondis d’estrains aturs,    
et en tals talens tafurs:       
mi·us rend colpables penedens.  

III.
De tot so q’ieu fesi anc,       
e si non ai cor ferm franc      
de dir so que·m agra ops,       
prec a vos al cal m’en planc,   
per cui tant fon fizels Iops,   
que non gardetz mos tortz trops,
ma gratia·m sia sofrens.        

IV.
Q’ieu no·m sent si savis sai    
que posca conqerre lai          
lo reing on hom set ni fam      
ni freig non a ni esmai,        
si·ll vostra vertuz, cui clam,  
no·m don’ esfortz q’ieu desam   
lo ioi d’aqest segle giquens.   

V.
Qe·m fai faillir vas vos sol,   
per que·l cors m’intr’ en tremol;   
e si·m servatz mos forfaitz         
tro lai al derrier tribol           
q’enans no·ls m’aiatz fag fraitz,   
Seigner, ges bons no·m n’es plaitz, 
si doncs merces no·ls sobrevens.    

VI.
De vos, q’estorsetz Sydrac          
d’ardent la flam’ e Misac           
ensems et Abdenago                  
e Daniel dinz del lac               
e Ionas ab utero                    
e·lz tres rics reis contr’Ero       
e Susann’ entre·ls fals guirens.    

VII.
E paguetz, Seigner sobrans,         
tanz de dos peis e cinc pans,       
e·l Lazer suscitetz vos             
q’era ia quatredians;               
de vos ac per bel respos            
son serf salv Centurios,            
e gitetz del mon mains turmens.     

VIII.
E fesetz de l’aiga vin              
al covit d’Archeteclin,             
ed autres meravills moutz,          
don hom carnals non sap fin         
ni no·s n’entremet’ estoutz;        
e parlet per vos lo voutz           
de Lucha, rics reis resplandens.    

IX.
E fezetz la terra e·l tron          
e tot qant es ni anc fon            
d’un sol seing el sol el cel,       
e confondetz Faraon,                
e detz als fills d’Israel           
laich e brescha, mann’ e mel,       
e dampnetz per serpen serpens.      

X.
C’als vostres fon requies,          
qand vos plac que Moyses            
encausses lai el desert;            
e solsetz las mans e·ls pes,        
quand us angels l’ac espert,        
saint Peire e·l fezetz cert         
dels vostres destrics destreignens. 

XI.
E·us quesiron la lor pleps          
tro lai on es mons Oreps,           
aucien dinz Bethleem,               
qan vos en fugi Ioseps              
en Egipte, so sabem;                
e pois en Iherusalem                
venguetz, e·ntre·ls vostres parens  

XII.
a Nazareth, reis Ihesus.            
Pair’ en tres personas us           
e fills e sainz esperitz,           
ador en trinitat sus                
q’etz cims e rams e razitz          
e Deus e de qant q’es guitz:        
siatz me, si·us platz, defendens.   

XIII.
E sai obr’ e bon talan                
mi detz e far entretan                
que, qan venretz en las nius          
iutgar lo segl’ el iorn gran,         
doutz Dieus, no·m siatz esquius       
e q’ieu, clars reis regum pius,       
m’en an ab los gausitz gauzens.       

XIV.
E, Seigner, no m’oblidetz gens,       
que ses vos non sui sostenens;        
e seing m’en vostre nom crezens:      
in nomine patris e filii et spiritus sancti. Amen.