Fratta

Versione stampabilePDF version

I.
Deiosta·ls breus iorns e·ls loncs sers,   
qan la blanc’aura brunezis,               
vuoill que branc e bruoill mos sabers     
d’un nou ioi qe·m fruich’ e·m floris;     
car del doutz fuoill vei clarzir los garrics, 
per qe retrai entre·ls enois e·ls freis       
lo rossignols e·l tortz e·l gais e·l pics.    

II.
Contr’aisso m’agrada·l parers                 
d’amor loindan’ e devezis                     
car pauc val levars ni iazers                 
a lui ses lieis cui es aclis;                 
c’amors vol gaug e guerpis los enics,         
e qui s’esgau a l’ora q’es destreis,          
be·m par q’a dreit li vol esser amics.        

III.
Q’ieu vei e crei e sai q’es vers              
c’amors engraiss’ e magrezis                  
l’un ab trichar, l’autr’ ab plazers           
e l’un ab plor e l’autr’ ab ris;              
lo cals qe·s vol n’es manens o mendics,       
per qu’ieu n’am mais so qu’en ai q’esser reis 
assatz non — re d’Escotz ni de Galics.        

IV.
Ges ieu non sai los capteners                 
mas soffre, c’una m’a conquis                 
don reviu iois e nais valers,                 
tals que denan li·m trassaillis;              
car no m’enqier de dir, m’en ven destrics,    
tan tem qe·l mieils lais e prenda·l sordeis;  
on plus n’ai cor, mi pens: car non t’en gics? 

V.
A! car si fos dels mieus volers               
lo sieus rics coratges devis,                 
desque ma dompna·m tol poders                 
de so de q’ieu plus l’ai requis!              
Mas no·ll sai dir lausengas ni prezics,       
mas meillor cor l’ai trop que non pareis;     
s’ella no·l sap, morrai m’en totz antics.     

VI.
Tant m’es doutz e fis sos vezers              
pel ioi qe·m n’es al cor assis                
e sobre tot lo bons espers                    
q’ieu n’ai, per que m’en enriquis;            
c’anc tant non fui mais coartz ni mendics,    
ab q’ieu la vis alques, aqui mezeis           
no·m saubes far de gran paubretat rics.       

VII.
So es gaugz e iois e plazers                  
que a moutas gens abellis                     
e sos pretz mont’ a grans poders              
e sos iois sobreseignoris,                    
q’enseignamens e beutatz l’es abrics:         
dompneis d’amor, q’en lieis s’espan e creis,  
plens de dousor, vertz e blancs, cum es nics; 

VIII.
per q’ieu mi pens: ia non t’en desrazics,     
quan mi conquis en loc on ilh me seis         
plus que se·m des Franssa lo reis Loics.      

IX.
En aqest vers sapcha vilans, Audrics,         
que d’Alvernge manda c’om ses dompneis        
no val ren plus que bels malvatz espics.