Fratta

Versione stampabilePDF version

I.
Al dessebrar del pais              
on m’avi’ amors conquis            
aprendetz, si no·us es fays,       
so don m’alegr’ e e m’irays        
on que·m vir;                      
mas tan cum suy ab gent conia      
no·m dey per ira marrir            
qu’on mays puesc apres non ponia.  

II.
Mas ves un’amor fuy fis            
tro qu’a lieys plac que·m giquis,  
e quar al sieu tort mi trays       
ben fazen e trop m’afrays          
ab ben dir,                        
quar de doussa terra conia         
mi trays e·m fetz dessalhir;       
mas, quan que tric, l’er vergonia. 

III.
Anc non aniey tans camis           
ves Francs ni ves Sarrazis,        
on mielhs fos demandatz iays       
ni plus amatz pretz verays         
ab servir                          
e·lh gens qu’ es cortez’ e conia,  
silh que·m veira·n tart venir,     
ta mal m’es qui m’en deslonia.     

IV.
Sel’amor, don fuy vezis,           
dont ara m’esfredezis,             
amer’ ieu plus que Roays;          
e si no·m fos per fols brays       
trassalhir                         
et a la mia doussa conia           
si m’eschazes a mentir,            
vos agratz d’aital messonia.       

V.
D’esser hueymais m’esbaudis        
pus amars m’enamarzis;             
qu’ara·m sent de totz assays       
vertz e blancs e brus e bays,      
e m’albir                          
e dic vos d’amor nems conia        
que paors es de perir              
lai on li es ops que lonia.        

VI.
Ar an ses cors, e·l fals ris       
tot ais si cum l’abelhis;          
qu’ieu mi gurp de lieys e·m lays   
e mi no veira iamays.              
A partir                           
m’ave de la terra conia:           
si no·m fos per que·s n’azir,      
mes mi for’ en la canonia.         

VII.
Senher N’Estrieu, qui s’aconia     
de trop human ioy iauzir,          
mal fau qui non lo calonia.