Fratta

Versione stampabilePDF version

I.
Ab fina ioia comenssa              
lo vers qui bels motz assona       
e de re no·i a faillenssa;         
mas no m’es bon qe l’apreigna      
tals cui mos chans non coveigna,   
q’ieu non vuoill avols chantaire,  
cel que tot chan desfaissona,      
mon doutz sonet torn’ en bram.     

II.
D’amor ai la sovinenssa            
e·ls bels digz: ren plus no·m dona;
mas per bona atendenssa            
esper c’alcus iois m’en veigna;    
·l segles vol c’om si capteigna    
segon que pot sempres faire        
q’en breu temps plus asazona       
q’a pro d’aisso don ac fam.        

III.
Bel semblan n’ai en parvenssa,     
que gen m’acuoill e·m razona,      
mas del plus no·m fai cossenssa,   
ni·s taing que tant aut mi ceigna  
ni tant rics iois m’endeveigna     
on coven us emperaire:             
pro fai car sol gen mi sona,       
ni car sofre q’ieu la am.          

IV.
Mout mi fai granda temenssa,       
car tant pauc si abandona:         
iois q’enaissi trop bistenssa      
mout mostra mal entresseigna.      
Si cum li plaira mi teigna,        
que tant no·m fai gran mal traire. 
Sel so que no l’encaisona:         
tant no·m ten en greu liam.        

V.
Ses pechat fis penedenssa          
et es tortz qui no·m perdona,      
et ieu fatz long’entendenssa       
per tal perdon que no·m deigna;    
assatz cuig que mal m’en preigna,  
que perdutz es desperaire;         
per c’ai esperanssa bona:          
pel nostre don mi reclam.          

VI.
Ben es fis de gran valenssa        
mos cors, s’aqest m’abarona        
per cui totz pretz creis e genssa, 
e sap pauc qui so m’enseigna       
que ia nuill’autra·m sosteigna:    
tant bella filla de maire,         
ni tant cum cels plou ni trona     
non ac tal el ling d’Azam.         

VII.
Als comtes mand en Proenssa        
lo vers e sai a Narbona,           
lai on pren ioi mantenenssa,       
segond aqels per cui reigna;       
e ieu trob sai qi·m reteigna,      
tal dompna don sui amaire:         
non ies a la lei gascona;          
segon las nostras amam.