Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
 
  ar(naut)z. daniel.
  A Utet e bas entrels p(ri)ms
      fuelhs. son nou de flors
      el ram li renc. e noy te
      mut bec ni guola. nuls
  auzels ans bray e canta. quada
  us. en sonus. per ioy quai dels
  e del temps. chan mas amors
  mi assauta. quels motz ab lo so
  Merce amors quar a      acorda.
  cuelhs. tart mi fo mas engrat
  mo prenc. quar sim art dins la
  muelha. lo fuecx no uuelh que
  sescanta. mas pels us. estauc
  clus. qui dautruy ioy fan gra(n)s
  gems. e pus ben la en sa guau -
  ta. selh quab lieys se dezacorda.
  D ieu o grazisc (et) amos huelhs.
  que per lor conoyssensam uenc.
  ioys quadreyt aney e fola. lira
  quieu naui e lanta. ar uai sus.
  qui quen mus. damor don suy
  fis e ferms. quab lieys qualcor
  plus mazauta. suy liatz ab fer
  De bonamor falsa       ma corda.
  lescuelhs. e drutz es tornatz en -
  fadenc. qui di quel parlar nol -
  cola. nulha re qual cor creba(n)ta.
 
 
  de pretz us. quar enfrus. es da
  quo quieu moltai crems. e qui
  de parlar trassauta. dreitz es q(ue)
  la lenguas morda. 
  V ers es quieu lam (et) es erguels.
  mas ab iauzir celat lo tenc. q(ua)nc
  pus sainh paul fe pistola. ni nuls
  hom deius             no pot plus. 
  neys ihesus. far de tal quar ab -
  semps. als bos ayps quar es -
  plu auta. selha quom per pros  
  P  retz e ualors uos         recorda.
  tres capduelhs. es la belha quab
  sim retenc. qui ma sol (et) ieu lieys
  sola. quautrel mon nom atalan
  ta. ans suy brus. (et) estrus. alas
  autras el cor tenc prems. mas
  pel sieu ioy trepae sauta. no uu -
  elh quautra mo comorda.
  A  rnautz ama e no(n) di nemps.
  qua mors mafrena la guanta.
  que fols guaps no(n) la comorda.