Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
                         ar(nau)z. da
  A      
Nc ieu non laic    niel.
           mas elha ma. totz te(m)ps
           en son poder amors.
           em fai estar leu saui
  folh. cum selhuy quen re noy
  torna. quom nos defen qui
 
 
  ben ama. quamors comanda.
  quom la serua e la blanda. per
  quieu naten. sufren. bona par-
  tida. quem ner escarida.

  T ant a ric pretz fin e certa. p(er)
  quieu nom puesc uirar alhors.
  no quo fatz ieu quel cor me(n) dol.
  tan cum sesclaire saiorna. e no(n)
  aus dir quim aflama. quel cor
  mabranda. mas uelh nan la
  sanda. quar solamen. uezen.
  mestai aizida. ueus quem te(n)
  F  ols qui per parlar         a uida.
  en ua. quer que sos ioys sia do
  lors. que lauzengiers cuy dieus
  afol. non an ges lengua ador
  na. lus cosselhae lautre clama.
  per quem desmanda. amor tals
  hora granda. per quem defen.
  fenhen. de lur bruda. (et) absens

  S  ieu dic pauc ins        falhida.
  el cor mesta. estar me fa teme(n)s
  paors. la lengua mifalh mas
  cor(s) uol. lai on dolens si soiorna.
  gen languis mas no sen cla
  ma. quar tot a randa. cu(m) mars
  ni terra guaranda. no(n) es tan
  gen. plazen. cum la cauzida.
 
que ieu ai encobida.

  M on bon chantar leuet e pla.
  magra fait sim fezes secors. sel
  la quem da ioy el me tol. cu(m) suy
  legres mielhs trastorna. e quo
  ram uuelh men liama. re noy
  desmanda. mon cor non hi fai
  guanda. mas franchamen. lim
  ren. donc sim oblida. merces

  P er iauzen me te        es perida.
  e per sa. us belhs plazers ab
  que mi sors. mas mi no passa
  
  ra ial cor. per paor quelham fos
  morna. quenquera sen de la fla
  flama. damor quim manda. q(ui)
  eu mon cor non espanda. som
  fiai temen. sufren. pus uey per
  crida. manhtamor delida.

  A mielh de ben. prezen. chanso
  grazida. quarnautz no(n) oblida.