Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
 

  Arnautz daniels                                         xxxvi.
​  Douz braitz ecritz. Ecans esons euoutas.
  Aug dels asels quen lor latin fan precs.
  Quecs ab sa par atressi com nos fam. Alas
  amigas encui entendem. Edoncs ieu q(ue)n la ge(n)
  sor
entendi. Dei far zanson sobre totz de tal ob
  ra. Qui noi ai mot fals ni rimes 
tranpa.


  Non fui marritz. Ni no(n) prezi destoutas lo iorn
  quim trei el castel dinz los decs. Lai on estai mi
 
dons don ai tal fam plus que no(n) ac lo neps
  de san guillem. Mil ues lo iorn me trebaill em
  destendi p(er) la bella que totas autras sobra. Ta(n)t

  con ual mais granz gauz quira ni rampa.


  Ben fui grazitz. Emas paraulas coutas. P(er)so
  que ges al causir no(n) fui pecs. Euolgui mais
  penre fin aur qe ram. Lo iorn quieu emado(m)
  nas baisem. Em fes escut de son bel
mante
  jndi. Que lausengiers fals lengas de colora.
  Nono uison don tan mals motz
escampa.


  Dieus lo causitz. P(er) cui foron asoutas las fail
  li das que fes longins lo secs. Uoilla quem
  sems ieu emidons iasam. Dinz la chambra on

  ensems nos mandem. Uos rics couenz donta(n)
 
ric ioi atendi. Quel seu bel cors baissan rize(n)
  descobra. Equel remir contral lun de la lampa. 


  Los deschauzitz ab las lengas esmoutas. No(n)
  dopt ieu ges sil semgnor dels galecs. Sin fa 

iz faillir p(er) ques dregs soblasmanz. Car son
paren pres romieu sosabem. Raimon lo fill
al
comte et aprendi. Que grieu fara reis ferr
anz de pretz 
cobra. Si mantene(n) nol solue nol
descampa.

Queu lagra uist mas restei p(er) tal obra. Cal co

ronar fui del bon rei de stampa.