Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                        Jaufre rudelh.
                   
                L        ai can li iorn son lonc e may. mes bel dos cha(n)s
                  
                   dauzels de lonc. e can mi soi partitz de lay. remenbram
          
    vnamor de lo(n)h. vau de talan enbro(n)s e clis. si q(ue) chans ni
        
    flors dels bels pis. nom val pus quel yuern niglay.
      B en te(n)c lo senhor p(er) u(er)ay. q(ue) formet sestamor de lo(n)h. q(ue) p(er) .i.
      ben q(ue) me(n) eschay. nai dos mals si bem soi de lo(n)h. ai car fos ieu
     lay p
eleris. si q(ue) nos                fos pels sieus bels huelhs re
     mirarS el q(ue) fes tot cant ue(n) e uay. e formet sestamor de
     lo(n)h. me don pod(er) al cor q(ui)eu nay. q(ue) uenha sestamor de lo(n)h. u(er)ai -
     ame(n) el luec aisi. si q(ue) la cambra el iardi. mi ressembles tos
     temps palais.I ratz e dole(n)s me(n) partiray. sieu ia la
     uey lamor de lonh. mais no say coras lam ueray. car trop so(n)
     nostras t(er)ras lo(n)h. cassatz ya pas e camis. e p(er) aiso no soi deuis.
     mais tot sia si co(m) dieu play. I amais amors no(m) iauziray.
     si no(m) iaus de estamor. de lonh car melhor ni iens(er) no(n) sai.
     uas nulha part ni pres ni lonh. car ta(n) pareys so(s) pretz so
     briers. q(ue) lay el re(n)g dels sarrazis. fos yeu ab lieys caitieus
    clamatz. er ditz qim apela lial. ni deziro(n) damors de
    lonh. car nulhautramor tan no(m) play. co(m) chauzime(n) damor
    de lonh. mas so qieu uuelh mes el aital. q(ue)naisi marret mos
                                   pairi. qieu ames eno fos amatz.