Collazione AB - DEIK

Versione stampabilePDF version
AB DEIK
  I I
  Lanqan li jorn son lonc en mai
  m'es bels doutz chans d'auzels de loing,
  e qand me sui partitz de lai
  remembra·m d'un'amor de loing:
  vau de talan embroncs e clis,
  si que chans ni flors d'albespis
  no·m platz plus qe l'iverns gelatz.
Lanquan li jorn son lonc en mai
m’es bel dous chans d’auzels de lonh,
e quan me soi partitz de lai
remembra·m d’un’amor de lonh:
vauc de talan enbroncx e clis,
si que chanz ni flors d’albespis
no·m platz plus que l’ivers gelatz.
  II II
  Ja mais d'amor no·m gauzirai
  si no·m gau d'est'amor de loing:
  qe gensor ni meillor no·
n sai
  vas nuilla part, ni pres ni loing.
  Tant es sos pretz verais e fis
  qe lai el renc dels Sarrazis
  fos ieu per lieis chaitius clamatz!
Ja mais d’amor no·m jauzirai
si non gaug d’est’amor de lonh,
que gensor ni meillor no·n sai
vas nuilla part, ni pres ni lonh.
Tant es sos pretz verais e fis
que lai el renc dels Sarrazis
fos ieu per leis caitius clamatz!
  III III
  Iratz e gauzens m'en partrai
  qan veirai cest amor de loing,
  mas non sai coras la·m veirai
  car trop son nostras terras loing:
  assatz hi a portz e camis
  e per aisso no·
n sui devis...
  Mas tot sia cum a Dieu platz!
Iratz e jauzens m’en partrai
quan verai cest’amor de lonh
que  per un ben que m’en eschai
n’ai dos mals si be·m soi de lonh.
Ai, com  fora dreitz  pelegris
si ja mos flox ni mos tapis
fos per sos bels hueils  remiratz.
  IV IV
Be·m parra jois qan li qerrai,
  per amor Dieu, l'alberc de loing,
  e s'a lieis platz, albegarai
  pres de lieis, si be·m sui de loing.
  Adoncs parra·l parlamens fis
  qand drutz loindas er tant vezis
  c'ab bels digz gauzirai solatz.
Dieus que fes tot quant es e fai
e formet est’amor de lonh,
mi don poder qu’encor lai
eu remir cest'amor de lonh
veraiamen en tal aisis:
si que la cambra e·l jardis
mi semble maisos e palaitz.
  V V
  Ben tenc lo Seignor per verai
  per q'eu veirai l'amor de loing;
  mas per un ben que m'en eschai
  n'ai dos mals, car tant m'es de loing.
  Ai! car me fos lai peleris
  si qe mos fustz e mos tapis
  fos pels sieus bels oills remiratz!
Be·m parra jois quan li querrai
per amor Dieu l’alberc de lonh,
e s’a lei platz alberguarai
pres de lei si be·m soi de lonh.
Adonx parra·l parlamenz fis
quan drutz loindas er tan vezis
ab bels digz jausira solatz.
  VI  
Dieus, que fetz tot cant ve ni vai
  e formet cest'amor de loing,
  mi don poder, qe·l cor ieu n'ai,
  q'en breu veia l'amor de loing,
  veraiamen, en locs aizis,
  si que la cambra e
·l jardis
  mi resembles totz temps palatz!
 
  VII  
  Ver ditz qui m'apella lechai
  ni desiron d'amor de loing,
  car nuills autre jois tant no·m plai
  cum gauzimens d'amor de loing.
  Mas so q'eu vuoill m'es tant a
ïs,
  q'enaissi·m fadet mos pairis
  q'ieu ames e non fos amatz!
 
  VIII  
  Mas so q'ieu vuoill m'es tant ahis.
  Totz sia mauditz lo pairis
  qe·m fadet q'ieu non fos amatz!