Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
1.1k_0.jpg   Arnautz daniels
  Anc ieu no(n) lac mas ella ma. Trastot en so(n)
  poder amors. E fai mirat let saui fol.
  Co(m) selui qen ren nos torna. Com nos defen
  qui ben ama. Camors comanda. Com la seru
  ela blanda. P(er) queu naten. Sofren. Bona par
  tida. Qant mer escarida.
  Ien dic pauc quins el cor mesta. Estar mi
  fai temen paors. La lenga mas lo cor no uol
  so don dolen se soiorna. Gen languis mas
  non senclama. Quen tant arranda. Comars
  t(er)ra garanda.  No(n) a tan gen. Prezen. Con la
  chausida. Qeu ai encobida.
Tan sai son pretz fin eserta. P(er) quieu no(m) pu
  osc uirar aillors. P(er) so fas eu quel cors men
  dol. Qan lo sols clau ni saiorna. Jeu no(n) aus
  dir que ma flama. Lo cors ma branda. El
  uieil nan lor liuranda. Car solame(n). Uezen.
  Me stai aizida. Ueus qem ten auida.
Fols es qui per parlar en ua. Quer com
  sos iois sia dolors. Que lausengiers cui die
  us  afol. No(n) an ges lenga ta dorna. Lus con
  seilla lautre brama. P(er) ques demanda. Am
  ors tals fora garanda. Mas ieum defen fen
  gen. Dellor bruida. Et am ses faillida.
Mant bon cantar leuet e pla. Na grieu pl(us)
  fag sim fes secors. Cil qem dona ioi el me
  tol. Car soi letz er mo trastorna. Que a so(n) uol
  me liama. Ren nol demanda. Mos cors ni
  nol fai ganda. Anz franchame(n). Lim ren. Docs
  si moblida. Merces es perida.
Per iauszen mi te esa. Ab un  plaszer ab que
  masors. Mas mi no passera ial col per paor
  quil nom fos morna. Quen queram. Sent de
  la flama. Damor quenz manda. Que mo(n) cor
  no espanda. Si fatz souen. Men ten puois
  uei per crida manta mor delida.