Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

Ans que sim rest de brancas. sec

ni despoillat de fueilla. farai cam

ors mo comanda. breu chanso que de

razon lonia. q(ue) gen ma duit de las

artz de sa escola. tan sai quel cor fauc

estar de suberna. emos bueus es plus

correns que lebres.


Etu co aus notafrancas. per respeit

camar not uueilla. secx lisit fug nit

fai guanda. que greu er com noi apo

nha. qui lafortis depreiar enon cola.

quien passarai part las palus duzerna.

mon pelegrin lai oncor enios lebres.


Sieu nai passatz pons ni plancas. per

lieis cuidatz que men dueilla. non ges

cab ioi ses uianda. men sap far metzi

na cucinda. baizan tenen el cor si tot si uo

la. nos part delieis quel capdelel gouerna.

cors onquieu an delieis not luenhs nit se

bres.


Ditz tu caillors notestancas. per autra

quit denh nit uueilla. totz plaitz es qui

ue desmanda. sai elai qui ques somonia.

que ses clam faill qui se mezeis afola. e

tu nofar failla don hom tesquerna.mas

apres dieu lieis honors ecelebres.


Ab razons cucindas efranchas. ma man

dat que nomen tueilla. ni autra no ser

ua ni blanda. pueis tan fai cabsi macon

ia.em di que flors noill semble deuiola.

ques camia leu si tot nonca siuerna. anc

per samor sia laurs ho genebres.


Depart nil entro casamcas. genser nos

uiest nis despueilla.quar sabeutatz es

tan granda. ben uos parria mensonia.

bem uai damor q(ui) membrasse macola.

enom frezis freitz ni gels ni buzerna.

nim fai doler mals ni gota ni febres.


Sieus es Arnautz del sim truesquen la

sola. esenes lieis nouol auer luderna.nil

senhoriu del rei onor les ebres.Arnaut.