Edizione Diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.12rB]
 

 Peire daluerne.                               ui.
A  
B fina ioia com(en)sa. lo uers qui bels moz
      asona. Ede ren no(n) a faillenssa. Mas no-
      mes bon quella prei(n)gna. Tals cui mos
chans no(n) couei(n)gna. Q(ue)u no(n) uoill aols cha(n)-
taire. Sel que tot chant desfaisona. Mon do-
us sonet torn enbram.
D   amor aic la souine(n)sa. Els bels ditz re(n) pl(u)s
nom dona. Mas p(er) bona atendensa. Es per
cal cus iois me(n) ueingna. El segles uol co(m)
si captei(n)gna. Segon que pot sempres faire.
Cab bru temps plus asasona. Cap pro daisso daco
donac fam.
B   el senblan naic en parue(n)sa. Qui ge(n) ma
cuoill em rasona. Mas del plus no(m) fai co(n)se(n)sa.
Nitai(n)g q(ue)u tan aut mi sei(n)gna. Ni tan ric io-
is me(n) deuei(n)gna. On couen us emperaire.
Pro fai car sol gen mi sona. Ni car sofre q(ue)u
la am.

 

M   out fai uas mi gran temensa. Car tan
pauc si abandona. Iois que nai si trob biste(n)-
sa. Mot mostra mal entresei(n)gna. Si co(m) li
plaira mi tei(n)gna. Qui tan nom fai gran
mal traire. Sel sui q(ue) no(n) len caisona. Tan
 nom ten en grieu liam.
S   is petchat fis penedensa. Et estortz qui
nom p(er)dona. Et ieu fas longue(n)te(n)de(n)sa. P(er)
tal p(er)don que nom dei(n)gna. Assatz cug que
mal men prei(n)gna. Q(ue) p(er)dutz es desesperaire.
P(er) cai esp(er)ansa bona. P(er) nostre don mi recla(m).
B   en es fis de gran ualensa. Mos cors sa
quest ma barona. P(er) cui totz pretz nais ege(n)-
sa. Esaup pauc qui lam ensei(n)gna. Que ia-
 

 
 
[c.12vC]
 

 nuillautram men sostei(n)gna. Tan bella filla de
maire. Ni tan com cel plou ni trona. Non ac
tal elling dassam.
A   ls comtes man en proensa. Lo uers esai a-
narbona. Lai on pren iois ma(n)tene(n)sa. Segon
daquels p(er) cui reingna. Et ieu trop sai qim
retei(n)gna. Tal dompna don sui amaire. Non
ges ala lei gascona. Segon las nostras ama(m)