Edizione Diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.10rA]
 

   Peire daluernge.
A   B fina ioia comenssa. Lo uers qui bels
        motz assona. E deren noi a faillenssa.
Mas nomes bon qel apreigna. tals cui mos
chans non coueigna. Qieu non uuoill a-
uols chantaire. Cel que tot chan desfaisso-
na. Mon doutz sonet torn en bram.
D   amor ai la souinenssa. Els bels digz ren
plus nom dona. Mas p(er) bona atendenssa.
Esper calcus iois men ueigna. Lsegles uol
com si capteigna. Segon qel pot sempres
faire. Qen breu temps plus asazona. qa
pro daisso don ac fam.
B   el semblan nai enparuenssa. Que gen
macuoill em razona. Mas del plus nom
fai cossenssa. nis taing que tant aut mi
ceigna. Nitant rics iois me deueigna.
On couen us emp(er)aire. Prom fai car sol
gen mi sona. Ni car sofre qieu la am.
M   out mi fai granda temenssa. Car tant
pauc si abandona. Iois qenaissi trop bi
stenssa. Mout mostra mal sentresseigna.
Si cum liplaira mi teigna. Que ta(n)t nom
fai gran mal traire. S es so q(ue) no len caiso-
na. Tant nom ten en greu liam.
S   es pechat fis penedenssa. Et es tortz q(ue)
nom p(er) dona. Et ieu fatz longa atenden-
sa. P(er) tal per don que nom deigna. Assatz
cuig que mal men preigna. Que p(er)dutz
es desperaire. P(er) cai esperanssa bona. Pel
nostre don mi reclam.
B   en es fis degran ualenssa. Mos cors sa

[c.10rB]
 

qest mabarona. P(er) cui totz pretz creis e
genssa. Esap pauc qui so menseigna.
Que ia nuill autram sostreigna. Tant
bella filla de maire. Ni ta(n)t cum cels plou
ni trona. Non ac tal el ling dazam.
A   ls comtes mand enproenssa. Lo uers e
sai anarbona. Lai on pren iois mante
nenssa. Segond aqels p(er) cui reigna. Et
ieu trob sai qim reteigna. Tal dompna
don sui amaire. Non ies ala lei gascona.
Segon las nostras amam.